รีเซต

ชมอ่างเก็บน้ำ 'ซานเหมินเสีย' ปราการด่านสำคัญบนแม่น้ำหวงเหอ

ชมอ่างเก็บน้ำ 'ซานเหมินเสีย' ปราการด่านสำคัญบนแม่น้ำหวงเหอ
Xinhua
13 กันยายน 2563 ( 09:22 )
152
ชมอ่างเก็บน้ำ 'ซานเหมินเสีย' ปราการด่านสำคัญบนแม่น้ำหวงเหอ

ซานเหมินเสีย, 12 ก.ย. (ซินหัว) -- โครงการควบคุมน้ำซานเหมินเสียตั้งอยู่ทางด้านล่างของแม่น้ำหวงเหอตอนกลาง เป็นโครงการควบคุมน้ำขนาดใหญ่แห่งแรกที่สร้างขึ้นบนแม่น้ำหวงเหอหลังการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน มีเป้าหมายหลักในการควบคุมน้ำท่วม พร้อมคำนึงถึงงานป้องกันน้ำเกาะตัวเป็นน้ำแข็ง การชลประทาน การประปา และการผลิตไฟฟ้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง