รีเซต

ธ.ไทยพาณิชย์เปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่เป็น SCBB

ธ.ไทยพาณิชย์เปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่เป็น SCBB
ทันหุ้น
11 เมษายน 2565 ( 13:32 )
324
ธ.ไทยพาณิชย์เปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่เป็น SCBB

ข่าววันนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบว่า บริษัท เอสซีบี เอกซ์จำกัด(มหาชน) (บริษัท) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ที่ถูกจัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อจุดประสงค์ในการปรับโครงสร้างการถือหุ้น จะทำการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของบริษัท พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของธนาคาร โดยการแลกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท และภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารเสร็จสิ้น หลักทรัพย์ของบริษัทจะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แทนหลักทรัพย์ของธนาคาร ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในวันเดียวกัน 

 

ทั้งนี้ธนาคารจะดำเนินการให้บริษัทใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์เดียวกันกับธนาคาร (คือ SCB)ในการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2565 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของธนาคาร เพื่อรองรับสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารเสร็จสิ้น ธนาคารจึงขอแจ้งเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ของธนาคารจากเดิม SCB เป็นชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่เป็น SCBB

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง