ผู้สูงอายุเสี่ยงโควิดที่สุด ควรดูแลอย่างไร?

ผู้สูงอายุเสี่ยงโควิดที่สุด ควรดูแลอย่างไร?
Infographic Thailand
6 เมษายน 2563 ( 10:32 )
130
ผู้สูงอายุเสี่ยงโควิดที่สุด ควรดูแลอย่างไร?

กลับภูมิลำเนาช่วงนี้ เพื่อกักตัวอยู่กับครอบครัวที่บ้านอย่าเป็นพาหะเอาเชื้อไปติดคนแก่ที่บ้านเลย

ที่จริงแล้ว ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนใหญ่มักเป็นวัยหนุ่มสาวจึงไม่แสดงอาการ แต่สามารถเป็นพาหะ นำเชื้อติดตัวไปสู่ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงได้ ซึ่งถ้าผู้สูงอายุมีโรคเรื้อรัง หรือโรคประจำตัว จะยิ่งมีความเสี่ยงสูง อาจอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้นผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงนี้ จึงควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่น และสังเกตอาการตนเอง อย่างน้อย 14 วัน เพื่อไม่เป็นการกระจายการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังแนะนำให้ปฏิบัติตาม 8 ข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด ตามที่เราแนะนำใน Infographic นี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนอีกด้วย

อ้างอิงข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
และกรมกิจการผู้สูงอายุ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Infographic Thailand

ข่าวที่เกี่ยวข้อง