รีเซต

ประกันสังคม เปิดตัวเลขผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และม.40 ใครมีสิทธิอะไรบ้าง??

ประกันสังคม เปิดตัวเลขผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และม.40 ใครมีสิทธิอะไรบ้าง??
มติชน
6 กุมภาพันธ์ 2564 ( 22:16 )
58
ประกันสังคม เปิดตัวเลขผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และม.40 ใครมีสิทธิอะไรบ้าง??

จากกรณีที่รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงาน ดำเนินโครงการม.33 เรารักกันเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้แก่แรงงานผู้ที่ประกันตามมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด เช่นเดียวกับกลุ่มอื่นๆ ที่ได้รับสิทธิตามมาตรการ “เราชนะ”

โดยกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะได้รับเงินคนละ 4,000 บาท โดยโอนให้ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนกว่าจะครบวงเงิน โดยงวดเงินเริ่มโอนในวันจนทร์ที่ 15 มีนาคม 2564

โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนที่ www.ม33เรารักกัน.com ในวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2564

อ่าน : เตรียมตัวไว้เลย! ลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com 16 ก.พ. รับ 4 พันบาท

ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานประกันสังคม ได้เผยยอดจำนวนผู้ประกันตนทั่วประเทศ ประจำเดือนมกราคม 2564 จำแนกดังนี้

มาตรา 33 : ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ มีจำนวน 11,055,513 คน

มาตรา 39 : เคยเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 นำส่งเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกจากงาน จำนวน 1,830,280 คน

มาตรา 40 :  บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ทำงานไม่มีนายจ้าง จำนวน 3,527,873 คน

ทั้งนี้ในส่วนของผู้ที่ตกงาน สามารถไปลงทะเบียนได้ใหม่ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้

อ่าน : ใครพลาดหวังเราชนะ คลังเปิดทบทวนสิทธิ 8ก.พ.นี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง