รีเซต

ประกันภัยล้มกระทบจำกัด แผน2ออกหุ้นกู้ชำระเคลม

ประกันภัยล้มกระทบจำกัด แผน2ออกหุ้นกู้ชำระเคลม
ทันหุ้น
14 ธันวาคม 2564 ( 19:48 )
190
ประกันภัยล้มกระทบจำกัด แผน2ออกหุ้นกู้ชำระเคลม

ทันหุ้น- คปภ. ดึงความมั่นใจ พิษเคลมโควิด เจอจ่ายจบ ไม่กระเทือนระบบ และเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง มีแผนสองหากกองทุนประกันวินาศภัย รับมือไม่ไหว ให้เดินหน้าออกหุ้นกู้ โดยมีภาคธุรกิจประกันภัย ให้การสนับสนุน ส่วน สินมั่นคง และ พี่ช้างไทยประกันภัย สัญญาณดี มีทุน และนักลงทุนสนใจ หนุนสถานะการเงิน

 

การปิด บริษัท เดอะวันประกันภัย จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นรายที่ 2 ของ ปี2564 จากพิษเคลมสินไหม ประกันโควิด-19 แบบ เจอจ่ายจบ นั้น ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. กล่าวว่า จากการทดสอบภาวะวิกฤตของบริษัทประกันภัยภาพรวมยังมีสถานแข็งแกร่ง

 

ดังนั้นความกังวลว่าวิกฤตจะรุกลามกระทบต่ออุตสาหกรรมประกันภัย จนไปถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพใหญ่ ดร.สุทธิพล ให้ความมั่นใจว่า ผลกระทบยังไม่รุนแรงถึงขั้นนั้น และนาส่วนของภาคธุรกิจประกันภัย ทั้งประกันวินาศภัย และประกันชีวิตก็พร้อมที่จะเข้ามาให้การดูแล และสนับสนุนความมั่นคงของภาคธุรกิจ

 

SMK–TICสัญญาณบวก

ซึ่งรวมถึง บริษัทประกันวินาศภัยอีก 2 แห่ง คือ บริษัท สินมั่นคง ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK และ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIC ที่ได้เข้าร่วม โครงการผ่อนผันมาตรการเสริมสภาพคล่อง เพื่อจ่ายเคลมประกันโควิดให้กับประชาชน ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จากการติดตามของ คปภ. ทั้ง 2 บริษัทมีสัญญาณของการดำเนินธุรกิจที่ดี

 

ดร.สุทธิพล กล่าวต่อไปว่า โดยในส่วนของ สินมั่นคง ได้แจ้งกับทาง คปภ.ว่ามีกลุ่มทุนที่สนใจเข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัท ในขณะที่ ไทยประกันภัย ก็มีการใส่ทุนเข้ามาเพิ่ม เพื่อจัดการเคลมสินไหมทดแทน สะท้อนถึงสัญญาณทางบวกที่ดีของ 2 บริษัทข้างต้น

 

แผน2 ได้ออกหุ้นกู้

ในส่วนของ กองทุนประกันวินาศภัยที่เข้ามาดูแลผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้ชำระบัญชี ปัจจุบันมีทรัพย์สินอยู่ที่ ราว 5 พันล้านบาท ซึ่งในกรณีที่เงินดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการคืนหนี้ให้ลูกค้า ดร.สุทธิพล บอกว่าในส่วนนี้ก็มีแผนรองรับไว้ เช่นกัน โดยเบื้องต้นได้ศึกษาทางกฎมาย กองทุนประกันวินาศภัย สามารถเสนอขายหุ้นกู้ได้ และทาง คปภ.ก็ได้มีการคุยกับภาคธุรกิจประกันภัย ทั้งประกันวินาศภัย และประกันชีวิต รวมถึง คปภ. เองจะเข้าไปสนับสนุนการซื้อหุ้น จากกองทุนประกันวินาศภัย

 

นอกจากนี้ยังได้คุยกับ กองทุนประกันชีวิต ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับ กองทุนประกันประกันวินาศภัย ก็พร้อมที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนเช่นกัน

 

สำหรับ กองทุนประกันวินาศภัย ที่ผ่านมายังคงดำเนินงานแทนเจ้าหนี้ (ผู้เอาประกันภัย) ในการเรียกร้องค่าสินไหม และการคืนเบี้ยให้กับผู้เอาประกันภัย จาก บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด , บริษัท เอ.พี.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์ จำกัด, บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) และล่าสุด บริษัท เดอะวันประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

ตั้งหน่วยงานดูภัยอุบัติใหม่

ดร.สุทธิพล กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คปภ. จึงได้ตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาเพื่อดูแล พิจารณาความเสี่ยงของโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขั้นได้อีกในอนาคต ซึ่งผู้ที่จะประเมินความเสี่ยง และเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆจะต้องมีความเชียวชาญการเกิดภัยรูปแบบใหม่ต่างๆ เพื่อที่จะสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัย เงื่อนไข ความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสถานะความมั่นคงของภาคธุรกิจ ที่ท้ายสุดแล้วหากเกิดปัญหาก็จะกระทบต่อผู้เอาประกันเช่นกัน

 

“หากสามารถประมินความเสี่ยงได้ถูกต้อง บริษัทประกันภัยก็จะไม่รับงานเกินตัว เพราะในจำนวน 16 บริษัทประกันภัยที่ขายแผน เจอจ่ายจบ ก็ไม่ใช่ทุกรายที่จะต้องปิดกิจการ เพราะมีการจำกัดความเสี่ยงของภัยเอาไว้ว่าสามารถรับได้จำนวนกี่ร้อย กี่พันคน ซึ่งเมื่อถึงจุดที่ประเมินความเสี่ยงไว้ก็จะทำการหยุดรับ ส่งผลให้การรับประกันดังกล่าวไม่กระทบกับเงินกองทุน และฐานะการเงินของบริษัท”

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง