รอง ผบ.สส.ลงพื้นที่เมืองคนดีให้กำลังเจ้าหน้าที่ตรวจห้างดังหลังผ่อนปรนระยะ 2

รอง ผบ.สส.ลงพื้นที่เมืองคนดีให้กำลังเจ้าหน้าที่ตรวจห้างดังหลังผ่อนปรนระยะ 2
77ข่าวเด็ด
29 พฤษภาคม 2563 ( 07:11 )
17
รอง ผบ.สส.ลงพื้นที่เมืองคนดีให้กำลังเจ้าหน้าที่ตรวจห้างดังหลังผ่อนปรนระยะ 2

 

สุราษฎร์ธานี-รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และตรวจมาตรฐานห้างสรรพสินค้า เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ ( 29 พ.ค. 63 ) พลอากาศเอกวันชัย นุชเกษม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง และคณะลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานีตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ภายหลังมีมาตรการให้กิจการและกิจกรรม ได้รับการผ่อนคลายให้เปิดดำเนินการโดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมส่วนราชการ ให้การต้อนรับ เพื่อให้คำแนะนำและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจร่วม

 

ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศการผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 2 ที่ผ่านมา โดยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางไปยังกองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปจากหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่

 

 

หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาสุราษฎร์ธานี และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานี เพื่อรับทราบการปฏิบัติงานของชุดตรวจร่วม ตามมาตรการผ่อนคลายประจำพื้นที่ ภายหลังจากที่กิจการและกิจกรรมได้รับการผ่อนคลายให้เปิดดำเนินการได้ โดยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กำชับให้ทุกพื้นที่ยังคงใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อดูแลสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ในระดับที่ดีต่อไป


 

 

 

พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ 5 ข้อได้แก่ หมั่นล้างมือ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน สำหรับผู้ประกอบการ ห้างร้านควรจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ สำหรับใช้ทำความสะอาดให้มีความเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ และหมั่นล้างทำความสะอาด สถานที่และพื้นผิวสัมผัส กำหนดให้ผู้เข้าใช้บริการมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลโดยเคร่งครัด และบริหารจัดการสถานที่ เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดต่อผู้เข้าใช้บริการ เพราะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 2 แล้วก็ตาม แต่ยังคงมีความจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องรักษาวินัยในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคด้วยความไม่ประมาท เพื่อสร้างความปลอดภัยและทำให้ประเทศไทยบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการควบคุมโรคโควิด-19

 

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 2 ผู้ประกอบการห้างร้านสามารถลงทะเบียนแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ได้ที่เว็บไซต์ http:/พw.ไทยชนะ.com และผู้ใช้บริการสามารถสแกน OR Code ของทางร้านค้าเพื่อลงทะเบียนการเข้า – ออก ในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งรับการแจ้งเตือนข่าวสารหากมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด-19ได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย.

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม