รีเซต

จีนออกหนังสือเวียนดูแลกิจกรรม 'ปัดกวาดหลุมศพ' ช่วงหยุดเชงเม้ง

จีนออกหนังสือเวียนดูแลกิจกรรม 'ปัดกวาดหลุมศพ' ช่วงหยุดเชงเม้ง
Xinhua
19 มีนาคม 2567 ( 15:32 )
18
จีนออกหนังสือเวียนดูแลกิจกรรม 'ปัดกวาดหลุมศพ' ช่วงหยุดเชงเม้ง
ปักกิ่ง, 19 มี.ค. (ซินหัว) -- กระทรวงกิจการพลเรือนของจีน และสำนักบริหารป่าไม้และทุ่งหญ้าแห่งชาติจีน ออกหนังสือเวียนว่าด้วยการกำกับดูแลกิจกรรมปัดกวาดหลุมศพในช่วงเทศกาลชิงหมิง (เชงเม้ง) ซึ่งตรงกับวันที่ 4 เม.ย. นี้หนังสือเวียนดังกล่าวเน้นย้ำการจัดลำดับความสำคัญของงานป้องกัน โดยเรียกร้องให้มีการจัดตั้งและปรับปรุงกลไกความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน จัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และการฝึกซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถการรับมือกับเหตุฉุกเฉินให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ หนังสือเวียนเน้นย้ำการป้องกันไฟลุกลามในพื้นที่ป่าและทุ่งหญ้า โดยเรียกร้องหน่วยงานพลเรือนและหน่วยงานป่าไม้และทุ่งหญ้าระดับท้องถิ่นดูแลการปัดกวาดหลุมศพหนังสือเวียนยังเรียกร้องการส่งเสริมการจัดกิจกรรมปัดกวาดหลุมศพแบบคาร์บอนต่ำ อาทิ การจัดวางดอกไม้และการปลูกต้นไม้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง