รีเซต

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ออมสิน สำหรับมนุษย์เงินเดือน กู้ง่าย ไม่ต้องค้ำ รับเงินสูงสุด 200,000 บาท ผ่อนนาน 8 ปี

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ออมสิน สำหรับมนุษย์เงินเดือน กู้ง่าย ไม่ต้องค้ำ รับเงินสูงสุด 200,000 บาท ผ่อนนาน 8 ปี
Ingonn
23 พฤศจิกายน 2564 ( 12:13 )
46.2K
2
สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ออมสิน สำหรับมนุษย์เงินเดือน กู้ง่าย ไม่ต้องค้ำ รับเงินสูงสุด 200,000 บาท ผ่อนนาน 8 ปี

ใครที่เป็นพนักงานบริษัท หรือมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้น้อย แต่ต้องการกู้เงินด่วน ผ่อนนาน สินเชื่อออมสินสำหรับมนุษย์เงินเดือน อาจเป็นอีกตัวเลือกที่ช่วยได้ ล่าสุด ธนาคารออมสิน ปล่อย "สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ" สินเชื่อสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ เงินเดือนน้อย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่นๆ ได้วงเงินกู้สูดสุด 200,000 บาท ผ่อนนาน 8 ปี ลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

 

 

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท  ชทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

 

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกำหนด

 

หลักประกันเงินกู้

ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้

 

ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ

 • วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท 250 บาทต่อสัญญา
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 - 100,000 บาท 500 บาทต่อสัญญา
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 - 200,000 บาท 1,000 บาทต่อสัญญา

 

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 3 ปี (36 งวด)
 • รายละ 50,001 – 100,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี (60 งวด)
 • รายละ 100,001 – 200,000 บาท ชำระคืนภายใน 8 ปี (96 งวด)
 •  

วิธีการคำนวณการชำระคืนเงิน

 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
 • การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

 

คุณสมบัติสมัครสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อย
 • กรณีกู้ผ่านหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กรณีเป็นบริษัทเอกชน ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
 • หน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุม ดูแล การหักเงินเดือนหรือเงินอันพึงได้และเก็บรวบรวมเงินชำระหนี้ค่างวดของผู้กู้ในสังกัดของหน่วยงานนำส่งธนาคาร
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

 

 

ข้อมูลจาก www.gsb.or.th

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง