ระนอง คุมเข้มตลาดนัดชุมชน สุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงป้องกันโควิด-19

ระนอง คุมเข้มตลาดนัดชุมชน สุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงป้องกันโควิด-19
77ข่าวเด็ด
5 พฤษภาคม 2563 ( 07:43 )
187
ระนอง คุมเข้มตลาดนัดชุมชน สุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงป้องกันโควิด-19

 

ระนอง-นายเถลิงศักดิ์ พิริยะพงศ์ สาธารณสุขอำเภอละอุ่น มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บางแก้วนอก ร่วมกับจนท.สาธารณสุขอำเภอละอุ่น และอสม.รพ.สต.บางแก้วนอก  ออกตรวจคัดกรองและให้คำแนะนำ ผู้มาจับจ่ายที่ตลาดนัด กม. 30 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

 

 

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่าหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรค จ.ระนอง มีมติให้คณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัดระนอง ท้องถิ่นจังหวัดระนอง และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้พิจารณาหารือรายละเอียดแนวทางตามข้อกำหนด ศบค ในประเภทกิจการตลาด โดยเน้นด้านสาธารณสุขเป็นสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดข้อสุ่มเสี่ยงในการแพร่ระบาด จึงมีมติให้เปิดตลาดชุมชน ทั้ง 9 แห่งที่สั่งปิดไปก่อนหน้า เปิดทำการได้อีกครั้ง

 

 

โดยขอให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย  การกำหนดทางเข้าออก การคัดกรอง ทำความสะอาด เป็นต้น มีผลวันที่ 3 พ.ค.2563 โดยท้องถิ่นจะเป็นผู้กำกับดูแล และประเมินผล 14 วัน หากพบตลาดชุมชนใดไม่ผ่านมาตรการตามที่กำหนดและตกลงไว้ อาจจะต้องสั่งปิดอีกครั้ง

 

 

ตลาดที่เปิดทั้ง 9 แห่ง อ.เมืองระนอง 4 แห่ง- ตลาดนัดด่านท่าเมือง- ตลาดเย็นเทศบาลเมืองระนอง- ตลาดเย็น ซอย 2- ตลาดนัด ม.1 ทรายแดงอ.กระบุรี 2 แห่ง- ตลาดนัดวันพุธ ม.5 ลำเลียง อ.กระบุรี- ตลาดนัดวันอาทิตย์ ม.5 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี (ปิดเมื่อ 6 เม.ย.63)ตลาดนัดในเขตเทศบาลเมืองบางริ้น 3 แห่ง – ตลาดนัด รร.มิตรภาพ – ตลาดนัดซอยรุ่งเรือง สะพานปลา- ตลาดนัดข้างปั้มพีที สะพานปลา  (ปิดเมื่อ 15 เม.ย.63)

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง