รีเซต

จีนเปิด 'หอเฝ้าข้าศึก ตา 9 ดวง' แห่งกำแพงเมืองจีนโบราณ

จีนเปิด 'หอเฝ้าข้าศึก ตา 9 ดวง' แห่งกำแพงเมืองจีนโบราณ
Xinhua
14 กันยายน 2563 ( 11:12 )
178
จีนเปิด 'หอเฝ้าข้าศึก ตา 9 ดวง' แห่งกำแพงเมืองจีนโบราณ

(แฟ้มภาพซินหัว : กำแพงเมืองจีน ด่านจิ่วเหยี่ยนโหลว ตั้งอยู่ที่ตำบลซื่อไห่ เขตเหยียนชิ่ง กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 18 มี.ค. 2019)

 

ปักกิ่ง, 14 ก.ย. (ซินหัว) -- หอสังเกตการณ์ขนาดใหญ่ที่สุดของกำแพงเมืองจีนโบราณเปิดให้สาธารณชนเข้าชมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (12 ก.ย.) หลังทางการท้องถิ่นดำเนินงานซ่อมแซมโบราณสถาน ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรอบเสร็จสิ้นหอสังเกตการณ์จิ่วเหยี่ยน (Jiuyan Watchtower) หรือหอตา 9 ดวง มีจุดเด่นตรงหน้าต่าง 9 ช่องบนกำแพงแต่ละด้านของหอสังเกตการณ์ หอแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,141 เมตร ในเขตเหยียนชิ่งของกรุงปักกิ่ง โดยอดีตถูกใช้เป็นฐานประจำการของกองทหารและจัดเก็บเสบียงเชิงกลยุทธ์อย่างไรก็ดี วันเวลาที่หอแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่บันทึกทางประวัติศาสตร์ระบุว่าหอจิ่วเหยี่ยนตั้งตระหง่านมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง (ปี 1368-1644)"เชื้อพระวงศ์นิยมใช้เลข 9 ในสมัยราชวงศ์หมิง ขณะที่อาคารธรรมดาทั่วไปไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หมายเลขดังกล่าว" เจาเฉิน ผู้อำนวยการสถาบันกำแพงเมืองจีนแห่งชาติกล่าว "หอจิ่วเหยี่ยนมีหน้าต่างถึง 9 ช่องอยู่บนกำแพงแต่ละด้าน แสดงให้เห็นถึงความโอ่อ่าของรูปแบบการก่อสร้าง"หอสังเกตการณ์จิ่วเหยี่ยน สูง 7.8 เมตร แต่ละด้านยาว 13 เมตร และมีประตูสูง 2 เมตร กว้าง 1.2 เมตรเจาระบุว่าทางการท้องถิ่นใช้เวลาซ่อมแซมหอสังเกตการณ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบประมาณ 3 ปี เปลี่ยนโฉมโบราณสถานแห่งนี้ให้กลายเป็น "พื้นที่สาธิตระบบนิเวศ" ของกำแพงเมืองจีน โดยมีผืนป่าครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 94.6ทั้งนี้ เมื่อวันเสาร์ (12 ก.ย.) มีการเปิดตัวระบบลงทะเบียนด้วยชื่อจริง เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถจองบัตรเข้าชมผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง