รีเซต

ขาดทุนสะสม ศูนย์การค้า พรอมเมนาดา เชียงใหม่ ไปต่อไม่ไหว ประกาศปิดชั่วคราว

ขาดทุนสะสม ศูนย์การค้า พรอมเมนาดา เชียงใหม่ ไปต่อไม่ไหว ประกาศปิดชั่วคราว
มติชน
5 พฤษภาคม 2565 ( 14:37 )
19
ขาดทุนสะสม ศูนย์การค้า พรอมเมนาดา เชียงใหม่ ไปต่อไม่ไหว ประกาศปิดชั่วคราว

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม หลังจากทนต่อภาวะขาดทุนสะสมมานานกว่า 3 ปี หลังเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ล่าสุดวันนี้ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ร่อนจดหมายถึงร้านค้าทุกร้าน ประกาศปิดศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ชั่วคราวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากนักลงทุนในอนาคต

 

ทั้งนี้หนังสือดังกล่าวระบุ บริษัท อีซีซี เชียงใหม่ โครงการ 1 จำกัด เลขที่ 192 – 193 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ปิดศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ชั่วคราว

 

“ตามที่ร้านค้าภายในศูนย์การด้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ (“ท่าน”) ทราบเป็นอย่างดีว่าศูนย์การค้าฯ ได้รับ ผลกระทบเป็นอย่างมากจากสถานการณ์โควิด ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ทางศูนย์การค้าฯ ได้พยายามประคับประคองสถานการณ์ทางด้านการเงินและต้องแบกรับภาระใช้จ่ายที่เกินกว่ารายรับอย่างเต็มความสามารถมาโดยตลอด 3 ปี และได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้ร้านค้าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้พยายามให้ส่วนลดค่าเช่ารวมถึงการงกเก็บคำเช่าในบางเดือนเพื่อให้ร้านค้าและศูนย์การค้าฯ สามารถผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกันได้

 

บริษัท อีชีชี เชียงใหม่ โครงการ 1 จำกัด และผู้ถือหุ้นทุกท่าน ขอขอบคุณร้านค้าทุกร้านสำหรับความไว้วางใจ ในการเปิดร้านค้าและการลงทุนทำธุรกิจภายในศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ด้วยดีเสมอมา บริษัท อีซีซี เชียงใหม่ โครงการ 1 จำกัด รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งให้ร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ทราบว่าบริษัทฯ ไม่อาจแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกินกว่ารายรับได้อีกต่อไป บริษัท อีซีซี เชียงใหม่ โครงการ 1 จำกัด จึงมีความจำเป็นต้องปิดศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะได้รับเงินลงทุนจากนักลงทุน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อันเป็นสาระสำคัญบริษัทฯ จะแจ้งให้ร้านค้าทุกร้านให้ทราบต่อไป”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง