เหอหนานพบ 'โรงผลิตเหรียญกษาปณ์' เก่าแก่สุดในโลก

เหอหนานพบ 'โรงผลิตเหรียญกษาปณ์' เก่าแก่สุดในโลก
Xinhua Thai
9 สิงหาคม 2564 ( 16:59 )
9
เหอหนานพบ 'โรงผลิตเหรียญกษาปณ์' เก่าแก่สุดในโลก

 

เจิ้งโจว, 9 ส.ค. (ซินหัว) -- คณะนักโบราณคดีของมหาวิทยาลัยเจิ้งโจว ซึ่งตั้งอยู่ที่มณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีน ยืนยันผลการตรวจสอบอายุของซากโบราณสถานกวนจวงที่เมืองสิงหยางของเหอหนานด้วยวิธีคาร์บอน-14 บ่งชี้ว่ามีการหล่อเหรียญทองแดงในช่วง 640-550 ปีก่อนคริสต์ศักราช

 

 

ผลการตรวจสอบข้างต้นถือเป็นการกำหนดกรอบเวลาของการผลิตเหรียญกษาปณ์ในจีนอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรก และส่งผลให้ซากโบราณสถานกวนจวงเป็นที่ตั้งของโรงผลิตเหรียญกษาปณ์ที่มีความเก่าแก่มากที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบในโลก

 

 

โบราณสถานกวนจวงเป็นซากเมืองเก่าแก่อันสมบูรณ์พร้อม ซึ่งปรากฏอยู่ในยุคราชวงศ์โจวตะวันตก (1046-771 ปีก่อนคริสตกาล) ถึงช่วงกลางยุควสันตสารทหรือยุคชุนชิว (770-476 ปีก่อนคริสตกาล) ก่อสร้างขึ้นเมื่อราว 800 ปีก่อนคริสตกาล และถูกทิ้งร้างเมื่อราว 450 ปีก่อนคริสตกาล

 

 

ปฏิบัติการขุดสำรวจซากโบราณสถานกวนจวงเริ่มต้นเมื่อปี 2010 นำไปสู่การค้นพบพื้นที่ขนาดใหญ่ของโรงผลิตงานหัตถกรรมหลากหลายประเภท อาทิ การหล่อเหรียญกษาปณ์ การทำเครื่องปั้นดินเผา และการแกะสลักกระดูก

 

 

ศาสตราจารย์หานกั๋วเหอ หัวหน้าภาควิชาโบราณคดีของมหาวิทยาลัยฯ ระบุว่าโรงผลิตเหรียญกษาปณ์ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ทางเหนือตอนกลางของซากเมืองเก่าแก่แห่งนี้ และมีการค้นพบซากเหรียญปู้ปี้ (Spade money) รูปทรงคล้ายใบจอบ 4 แบบ ได้แก่ เหรียญคงโส่วปู้ปี้สภาพสมบูรณ์ เหรียญซินฟ่านที่ยังไม่ถูกใช้งานและใช้งานแล้ว และเหรียญไว่ฟ่าน

[caption id="attachment_221016" align="alignnone" width="720"] (ภาพจากทีมขุดสำรวจซากโบราณสถานกวนจวง : เหรียญคงโส่วปู้ปี้สภาพสมบูรณ์ รหัสเอสพี-1 ที่ค้นพบในซากโบราณสถานกวนจวง)[/caption]

เก้าเซี่ยงผิง หัวหน้าทีมขุดสำรวจโบราณสถานกวนจวง เปิดเผยว่ามีการค้นพบหลุมทิ้งขยะทองแดงจำนวนมาก หลุมหนึ่งมีเหรียญกษาปณ์สภาพดีหลงเหลืออยู่ 2 เหรียญ ซึ่งเหรียญหนึ่งที่ถูกกำหนดรหัสเอสพี-1 (SP-1) มีความกว้าง 63.5 มิลลิเมตร และความยาว 143 มิลลิเมตร

เหรียญที่ค้นพบในซากโบราณสถานกวนจวงถูกเรียกว่าเหรียญคงโส่วปู้ปี้ ซึ่งเก้าอธิบายว่าเป็นเหรียญที่ใช้กันในยุคชุนชิว รวมถึงยุคจ้านกั๋วหรือยุครณรัฐ (475-221 ปีก่อนคริสตกาล) และยังเป็นหนึ่งในเหรียญกษาปณ์ที่มีความเก่าแก่มากที่สุดของจีนด้วย

นักวิชาการบางส่วนเชื่อว่าเปลือกหอยเป็นเงินตราที่มีความเก่าแก่มากที่สุดในยุคจีนโบราณ ก่อนจะเริ่มมีการผลิตเหรียญกษาปณ์รูปทรงต่างๆ มาใช้งานเมื่อราว 770 ปีก่อนคริสต์ศักราช โดยเก้าระบุว่าเหรียญกษาปณ์เหล่านั้นผลิตขึ้นโดยเลียนแบบรูปทรงของเครื่องมือทำการเกษตร

ศาสตราจารย์หานเสริมว่าการเริ่มผลิตเหรียญกษาปณ์นับเป็นย่างก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์การพัฒนาทางเศรษฐกิจของมนุษย์ โรงผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ค้นพบมิเพียงมอบข้อมูลความเป็นมาอันแจ่มชัดแก่การศึกษายุคสมัยของการผลิตเงินตรา แต่ยังสะท้อนให้เห็นกลไกทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างการพัฒนาเหรียญกษาปณ์ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง