รีเซต

BDMS ปันผล 0.35 บ. XD 6 มี.ค. จ่าย 22 เม.ย.

BDMS ปันผล 0.35 บ.   XD 6 มี.ค. จ่าย 22 เม.ย.
ทันหุ้น
21 กุมภาพันธ์ 2567 ( 17:59 )
24
BDMS ปันผล 0.35 บ.   XD 6 มี.ค. จ่าย 22 เม.ย.

#BDMS #ทันหุ้น - บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS แจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทอนุมัติจ่ายปันผล 0.35 บาท วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 7 มี.ค. 2567 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 6 มี.ค. 2567 วันที่จ่ายปันผล 22 เม.ย. 2567

 

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 5 เม.ย. 2567 เวลา 13.30 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) 7 มี.ค.2567 วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม 6 มี.ค.2567 วาระการประชุมที่สำคัญ จ่ายปันผลเป็นเงินสด

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง