รีเซต

EA ขายหุ้น"แอสโซซิเอท อินฟินิตี้" ธุรกิจสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือ

EA ขายหุ้น"แอสโซซิเอท อินฟินิตี้" ธุรกิจสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือ
ทันหุ้น
23 ธันวาคม 2564 ( 17:54 )
255
EA ขายหุ้น"แอสโซซิเอท อินฟินิตี้" ธุรกิจสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือ

ข่าววันนี้ ทันหุ้น-บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน) หรือ EA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ที่เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แอสโซซิเอท อินฟินิตี้ จำกัด หรือ AI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ถือโดยบริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 2 จำกัด หรือ EWHK2 ในสัดส่วน 99.99% ของทุนชำระแล้วทั้งหมด ให้กับบริษัท นทลิน จำกัด 

 

ทั้งนี้ EWHK2 ได้จำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ใน AI จำนวน 99,998 หุ้น หรือ 99.99% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AI รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6.66 ล้านบาท 

 

โดย AI ดำเนินธุรกิจกิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือ (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า) หลังการขายหุ้นดังกล่าว ทำให้ AI พ้นจากการเป็นบริษัททางอ้อมของบริษัท 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง