รีเซต

กบข.เปิดภารกิจเกษียณมีสุข สนทำอสังหารับสมาชิกสูงวัย

กบข.เปิดภารกิจเกษียณมีสุข สนทำอสังหารับสมาชิกสูงวัย
ทันหุ้น
24 พฤษภาคม 2567 ( 14:47 )
1
กบข.เปิดภารกิจเกษียณมีสุข สนทำอสังหารับสมาชิกสูงวัย

#กบข. #ทันหุ้น กบข. เตรียมแผนสิทธิประโยชน์สมาชิกยุคสังคมสูงวัย เผยศึกษาโครงการบ้านพักคนชรา เพื่อหาโอกาสในการลงทุน และรองบรับสมาชิก กบข. หลังเกษียณ ทั้งรูปแบบลงทุนเอง และร่วมลงทุน รวมถึงศึกษาร่วมกับ BIA ด้านการลงทุนในการพัฒนาอสังหาเพื่อผู้สูงอายุ และธุรกิจด้านการเกษตร ขณะที่ภาพรวมผลตอบแทน ปีที่ผ่านมาทำได้ 1.46% ส่วนปีนี้มั่นใจทำได้ดีกว่าปีก่อน ล่าสุด YTDผลตอบแทนราว3% เผย ปรับพอร์ตลงทุน ทองคำเพิ่มรับความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์


นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. เปิดเผยว่า กบข. ได้กำหนดแผนงานวางรากฐานการบริหารกองทุน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย ที่สมาชิกอาจมีความต้องการมากกว่าความเพียงพอของเงินที่ใช้ในช่วงเกษียณ เช่นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ รวมถึงความต้องการด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะโอกาสในการนำเงินออมออกมาใช้ โอกาสในการรับผลตอบแทนระหว่างทางโดยไม่ต้องรอเกษียณ และรวมถึงการวางแผนแก้หนี้ให้กับสมาชิก


“โดยเดือนหน้า กบข.จะเริ่มทำการศึกษาความเป็นไปได้ของแผนงานดังกล่าว ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นเราพบว่า สมาชิก กบข. แต่ละรายก็มีรายได้ และความสามารถในการที่แตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่ ความต้องการของสมาชิกแต่ละคนก็อาจไม่ใช่แค่เรื่องของการออมให้เพียงพอสำหรับเกษียณ หากระหว่างทางอาจมีก้อนหนี้ที่ต้องการแก้ไข ดังนั้นเราก็ต้องเข้าไปดูในเชิงลึกทั้งในเรื่องสัดส่วนการออมที่เหมาะสม ซึ่งหากยังออมไม่พอเราจะหาทางเพิ่มรายได้ให้สมาชิกอย่างไรได้บ้าง หรือแก้ไขหนี้ได้อย่างไรบ้าง”


*เล็งทำอสังหาเพื่อสมาชิก

นายทรงพล กล่าวว่า กบข. ยังศึกษาเพิ่มเติมในการให้สิทธิประโยชน์สมาชิกเพิ่มขึ้น เช่น สิทธิ์ในการใช้บริการบ้านพักคนชรา (Retirement Home & Care) เนื่องจากสมาชิกบางรายอาศัยอยู่ในบ้านพักข้าราชการ และไม่ได้มีบ้านที่อยู่อาศัยอื่นๆ ทำให้เมื่อเกษียณแล้วต้องย้ายออกจากบ้านพักข้าราชการ จึงใช้ชีวิตค่อนข้างลำบาก 


ดังนั้น กบข. ก็สนใจที่จะเข้ามาดูแลสมาชิกส่วนนี้ด้วย ไม่ใช่แค่เรื่องของการออมเงิน การสนร้างผลตอบแทน หากยังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้สมาชิกด้วย อย่างไรก็ตาม กบข.จำเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ และอาจต้องมีการปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้


โดยรูปแบบการลงทุนของ Retirement Home & Careเป็นไปได้ทั้งลงทุนเอง หรือร่วมลงทุนกับเอกชน ซึ่งรวมถึงองค์กรการลงทุนเพื่อบริหารทุนสำรองของบรูไนดารุสซาลาม (Brunei Investment Agency: BIA) ที่ กบข.ได้มีลงนาม MOU เพื่อศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือเพื่อจัดตั้งข้อตกลงพันธมิตรการลงทุน ซึ่งกับ BIAนอกจากศึกษาเรื่องการพัฒนาโครงการ Retirement Home & Careยังศึกษาโอกาสลงทุนในธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการเกษตรด้วย


*เพิ่มลงทุนทองคำ-น้ำมัน

นายทรงพล กล่าวว่า ในส่วนของสมาชิก ปัจจุบันมีรูปแบบการลงทุนให้เลือกหลากหลายตามระดับความเสี่ยง รวมถึงปรับสมดุลพอร์ตให้ตามอายุ โดยเน้นกระจายลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ สินทรัพย์ทางเลือก อย่าง รีท อสังหา ทองคำ น้ำมัน เป็นต้น เนื่องจากสินทรัพย์แต่ละประเภทมีวัฏจักรต่างกัน และทนต่อความเสี่ยงแตกต่างกัน เช่น ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ทนต่อความเสี่ยงของภาวะสงครามได้ดี


“ในช่วงที่ผ่านมา กบข.ก็มีการเพิ่มสัดส่วนลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์มากขึ้น ทั้งทองคำ และน้ำมัน โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาตร์ ความขัดแย้งในอิสราเอล–ปาเลสไตน์ ทำให้เพิ่มสินทรัพย์ส่วนนี้เข้ามาในพอร์ต แต่อย่างไรก็ตาม เรายังคงเน้นกระจายลงทุน เพราะเราเป็นนักลงทุนสถาบันที่รับความเสี่ยงได้ไม่สูงมาก ดังนั้น 60%ของพอร์ตลงทุนรวมยังคงเน้นไปที่ตราสารหนี้คุณภาพ”


ขณะที่พอร์ตลงทุน กบข. นั้น 60% เป็นการลงทุนในต่างประเทศ และอีก 40% ลงทุนในหุ้นไทย ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอย่าง คริปโท นั้น นายทรงพล กล่าวว่า กบข. ยังเข้าใจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ลึกพอ ไม่ว่าจะการเคลื่อนไหวของราคา การสร้างผลตอบแทน ที่ยังไม่สามารถบอกได้ถึงเหตุ และผลที่สมควร ซึ่งต่างจากธุรกิจที่มีกำไร ดังนั้นในส่วนนี้ก็ยังไม่มีการพิจารณาเข้าลงทุน


ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของ กบข. ในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างผลตอบแทนได้ 1.46% และในช่วง 4-5เดือนแรก ทำผลตอบแทนได้ราว 3% คาดว่าภาพรวมของปี2567 กบข. จะทำผลตอบแทนได้ดีกว่าปี 2566 ที่ผ่านมา


นายทรงพล กล่าวอีกว่า กบข. เป็นนักลงทุนดังนั้นการลงทุนจะมองผลตอบแทนในระยะยาว 1ปี 3ปี 10 ปี โดยมีเป้าหมายผลตอบแทนจาการลงทุนต้องมากกว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 10 ปี บวก2% ต่อปี หมายความว่า ถ้าเงินเฟ้อเฉลี่ย 10 ปีอยู่ที่ 2% กบข.จะต้องทำผลตอบแทน ที่4% และถ้าเงินเฟ้อ 10 ปี เฉลี่ย ที่ 6% กบข ต้องทำผลตอบแทน ที่8% ดังนั้นการลงทุนของ กบข. จะมีการวางแผนลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเพื่อเป้าหมายผลตอบแทนในระยะยาว แต่ก็จะมีการปรับสัดส่วนสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับสถาการณ์ปัจจุบันเช่นกัน


*ย้ำเดินหน้า2ภารกิจ

ทั้งนี้ กบข. มีการกำหนด 2 ภารกิจสำคัญในการดำเนินงาน โดยภารกิจแรก คือการทบทวนความเพียงพอของเงินวัยเกษียณ โดยเพิ่มตัวแปร หนี้สิน การมีอายุยืนของคนไทย และระดับความเพียงพอของสมาชิกแต่ละกลุ่มอาชีพ เพื่อให้ระดับความเพียงพอมีค่าเป็นปัจจุบันมากที่สุด และนำผลศึกษามาปรับแผนการจัดสรรการลงทุนของ กบข.


ภารกิจที่ สองคือศึกษาเพิ่มทางเลือกในการรับผลตอบแทนรูปแบบอื่นให้กับสมาชิก โดยทางเลือกในการรับผลตอบแทนรูปแบบอื่นออกแบบสำหรับส่วนเพิ่มเงินออมที่สมาชิกเพิ่มเติมจากภาคบังคับ เช่นต้องการรับเงินปันผลระหว่างทาง ต้องการทางเลือกการออมเพิ่มเติม

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง