รีเซต

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 6 แสนกิโลวัตต์ เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าในซินเจียง

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 6 แสนกิโลวัตต์ เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าในซินเจียง
Xinhua
6 กุมภาพันธ์ 2567 ( 16:32 )
34
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 6 แสนกิโลวัตต์ เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าในซินเจียง

(แฟ้มภาพซินหัว : พนักงานตรวจดูอุปกรณ์ที่สถานีของบ่อน้ำมันทาริม เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 6 ก.พ. 2023)

ปักกิ่ง, 6 ก.พ. (ซินหัว) -- บ่อน้ำมันทาริม สังกัดบริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติจีน (CNPC) ได้เชื่อมต่อโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6 แสนกิโลวัตต์ เข้ากับโครงข่ายการไฟฟ้าในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน โดยบ่อน้ำมันฯ มีกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์รวม 1.3 ล้านกิโลวัตต์รายงานระบุว่าการก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นี้เริ่มต้นเดือนพฤษภาคม 2023 ครอบคลุมพื้นที่รวมกว่า 13.3 ตารางกิโลเมตร โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารายปีสูงแตะ 1.04 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง เทียบเท่ากับการประหยัดถ่านหินมาตรฐาน 312,000 ตัน และลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 812,000 ตันต่อปีอนึ่ง โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นี้จะช่วยเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของบ่อน้ำมันฯ พร้อมกับยกระดับโครงสร้างพลังงานในท้องถิ่นแอ่งทาริม ซึ่งเป็นแหล่งปิโตรเลียมสำคัญของจีนที่ครองส่วนแบ่งกว่าร้อยละ 60 ในทรัพยากรน้ำมันและก๊าซบนชายฝั่งที่ขุดเจาะลึกพิเศษทั้งหมดของจีน
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง