รีเซต

กกต.ลำปางจัดโครงการกลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง สส.

กกต.ลำปางจัดโครงการกลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง สส.
77ข่าวเด็ด
27 พฤษภาคม 2563 ( 07:06 )
227
กกต.ลำปางจัดโครงการกลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง สส.

 

เมื่อวันที่ 27พ.ค.2563 ที่สำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการกลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้งกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างโดยมีนายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางเป็นผู้กล่าวรายงานหลังมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2563 และคณะกรรมการเลือกตั้งได้กำหนดวันเลือกตั้ง ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 และเปิดรับสมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งระหว่างวันที่

 

 

สำหรับกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง มีผู้สมัครจาก 5 พรรคการเมืองได้แก่ผู้สมัคร ผู้สมัครหมายเลข 1 นายวัฒนา สิทธิวัง ส.อบจ.ลำปาง สังกัดพรรคพลังประชารัฐเพียงคนเดียว ผู้สมัคร หมายเลข 2 ร.ต.ท.สมบูรณ์ กล้าผจญ สังกัดพรรคเสรีรวมไทยผู้สมัคร หมายเลข3 นายอำพล คำศรีวรรณ สังกัดพรรคพลังท้องถิ่นไท ผู้สมัครหมายเลข 4 นายองอาจ สินอนันต์เศรษฐ์ สังกัดพรรคไทรักธรรม ผู้สมัครหมายเลข 5 นางสาวปทิตตา ชัยมูลชื่น สังกัดพรรคเศรษฐกิจใหม่ 22-26 พฤษภาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางไปแล้ว เพื่อให้การหาเสียงของผู้สมัครและพรรคการเมืองมีความถูกต้องตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางจึงได้จัดโครงการกลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้งกิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฏหมายระเบียบวินัยการปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการยอมรับ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักสามัคคี รักษาความเป็นมิตร ทั้งก่อนและหลงเลือกตั้งแก่ผู้สมัครเพื่อให้การหาเสียง เป็นไปอย่างโปร่งใสไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน ซึ่งมีทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายในกิจกรรม

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง