รีเซต

แพ้โหวตโน! กกต.ลำปาง ประกาศวันเลือกตั้งใหม่ ส.อบต.บ้านแลงเขต 3 อ.เมืองลำปาง

แพ้โหวตโน! กกต.ลำปาง ประกาศวันเลือกตั้งใหม่ ส.อบต.บ้านแลงเขต 3 อ.เมืองลำปาง
ข่าวสด
7 ธันวาคม 2564 ( 17:12 )
36
แพ้โหวตโน! กกต.ลำปาง ประกาศวันเลือกตั้งใหม่ ส.อบต.บ้านแลงเขต 3 อ.เมืองลำปาง

ข่าววันนี้ จากกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.เมืองลำปาง เมื่อวันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมา ปรากฏว่าผลการนับคะแนนเลือกตั้ง มีผู้สมัครได้คะแนนไม่มากกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใด จึงต้องมีการเลือกตั้งใหม่

 

ล่าสุดเรื่องนี้ วันที่ 7 ธ.ค.2564 สำนักงานคณะกรรมการการลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.เมืองลำปาง ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 และเปิดรับสมัครในวันที่ 13-17 ธันวาคม 64 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง

 

 

โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,000 บาท รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 8.5x13.5 เซนติเมตร จำนวน 10 รูป หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี และหลักฐานอื่นๆที่จำเป็น เช่นเอกสารการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล สูติบัตร พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง