รีเซต

กกต.กางไทม์ไลน์เลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม.-นายกเมืองพัทยา อาทิตย์ที่ 22 พ.ค.

กกต.กางไทม์ไลน์เลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม.-นายกเมืองพัทยา อาทิตย์ที่ 22 พ.ค.
ข่าวสด
15 มีนาคม 2565 ( 13:15 )
33
กกต.กางไทม์ไลน์เลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม.-นายกเมืองพัทยา อาทิตย์ที่ 22 พ.ค.

กกต.กางไทม์ไลน์เลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม.-เมืองพัทยา อาทิตย์ที่ 22 พ.ค. เผยนายกเมืองพัทยา พ้นตำแหหน่งทันทีหลังผอ.กต.ท้องถิ่นประกาศให้มีเลือกตั้ง

 

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เปิดเผยแผนงานการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่งเมื่อวันที่ 8 มี.ค.ที่ผ่านมา ครม.มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้ง

 

โดยวันที่ 25 มี.ค. กกต. ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง, วันที่ ผอ.กต.ท้องถิ่น เสนอร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง และวันที่ ผอ.กต.จังหวัด ให้ความเห็นชอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง

 

วันที่ 28 มี.ค. เป็นวันที่ ผอ.กต.ท้องถิ่น ประกาศให้มีการเลือกตั้ง

วันที่ 31 มี.ค.-4 เม.ย. เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง

วันที่ 11 เม.ย. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร

วันที่ 14 เม.ย. วันสุดท้ายยื่นคำร้องต่อ กกต. กรณีไม่รับสมัคร

วันที่ 26 เม.ย. ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

วันที่ 1 พ.ค. วันสุดท้ายของการแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)/รปภ. และวันสุดท้ายการยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัคร

วันที่ 6 พ.ค. วันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

วันที่ 11 พ.ค. วันสุดท้ายเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง, วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ และวันสุดท้าย กกต. วินิจฉัยสิทธิ์สมัคร

วันที่ 14 พ.ค. วันสุดท้ายแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร

วันที่ 15-21 พ.ค. วันแจ้งเหตุของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 21 พ.ค. วันสุดท้ายศาลอุทธรณ์/ศาลอุทธรณ์ภาควินิจฉัยสิทธิ์สมัคร, วันสุดท้ายอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง/มอบวัสดุอุปกรณ์

วันที่ 22 พ.ค. วันเลือกตั้ง

วันที่ 23-29 พ.ค. เริ่มให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

วันที่ 6 มิ.ย. วันสุดท้ายจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อจัดทำบัญชีผู้ถูกจำกัดสิทธิ์ (ระเบียบท้องถิ่นฯ ข้อ 216)

วันที่ 21 มิ.ย. วันสุดท้ายประกาศผลการเลือกตั้งตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง

วันที่ 21 ก.ค. วันสุดท้ายประกาศผลการเลือกตั้งตามมาตรา 17 วรรคสอง ,วันสุดท้ายจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถูกจำกัดสิทธิ์ (ระเบียบท้องถิ่นฯ ข้อ 66)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายกเมืองพัทยา จะต้องพ้นจากตำแหน่งทันที่ที่ ผอ.กต.ท้องถิ่นประกาศให้มีการเลือกตั้ง นั่นคือวันที่ 28 มี.ค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง