รีเซต

จีนหนุนใช้ 'เทคโนโลยี' เพิ่มการอำนวยความสะดวก 'ผู้พิการ'

จีนหนุนใช้ 'เทคโนโลยี' เพิ่มการอำนวยความสะดวก 'ผู้พิการ'
Xinhua
19 พฤษภาคม 2567 ( 16:55 )
21
จีนหนุนใช้ 'เทคโนโลยี' เพิ่มการอำนวยความสะดวก 'ผู้พิการ'

  (แฟ้มภาพซินหัว : จิตรกรสีน้ำมันถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนักเรียนโครงการสวัสดิการสาธารณะในเมืองเวยไห่ มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน วันที่ 7 ส.ค. 2022) 

ปักกิ่ง, 19 พ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันเสาร์ (18 พ.ค.) ระหว่างร่วมกิจกรรมว่าด้วยการช่วยเหลือผู้พิการ เซิ่นอี๋ฉิน มนตรีแห่งรัฐของจีน ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคณะทำงานเพื่อคนพิการแห่งคณะรัฐมนตรี กล่าวเรียกร้องให้มีการวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสนับสนุนผู้พิการเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้พิการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

เซิ่นได้เยี่ยมชมศูนย์สาธิตบริการเกี่ยวกับผู้พิการของกรุงปักกิ่ง และรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางเทคโนโลยีสำหรับผู้พิการ

เซิ่นกล่าวว่าความช่วยเหลือทางเทคโนโลยีสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้พิการ จึงเรียกร้องให้เพิ่มความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง การสื่อสาร การเรียนรู้ และการทำงาน อันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมในสังคม

เซินได้เยี่ยมเยียนผู้พิการที่สถาบันบริการผู้พิการแห่งหนึ่ง และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับปรุงบริการการฟื้นฟูร่างกาย การศึกษา และการจ้างงานผู้พิการอย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง