รีเซต

พิธี MOU สร้างอาคารตรวจคัดกรองโรค

พิธี MOU สร้างอาคารตรวจคัดกรองโรค
77ข่าวเด็ด
30 เมษายน 2563 ( 01:00 )
86
พิธี MOU สร้างอาคารตรวจคัดกรองโรค

วันที่ 29 เมษายน 2563 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยนายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น และนายรัฐพล อุณากัณฑ์พรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภคและโลจิสติกส์ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ความร่วมมือสร้างอาคารตรวจคัดกรองโรค(Modular Diagnosis Room/Ari Clinic) ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง

 

 

โดยนายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง และนายแพทย์สมบูรณ์ มะลิขาว รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมเมืองระยอง ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี

 

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการทำงานและอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลระยองให้มีความปลอดภัยจึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลระยองออกแบบสร้างอาคารตรวจและคัดกรองโรค (Modular Diagnosis Room / ARI Clinic) ที่มีระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสมสามารถช่วยลดโอกาสการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์และผู้เข้ารับการตรวจ ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคอันตรายต่าง ๆอาคารฯ ดังกล่าวประกอบไปด้วยพื้นที่การใช้งาน เช่น อาคารตรวจคัดกรองโรค, พื้นที่พักรอและห้องน้ำ จำนวน 2 ห้อง, ห้องแรงดันบวกสำหรับงานเวชระเบียน จำนวน 1 ห้อง, ห้องแรงดันบวกสำหรับงานจ่ายยาและงานเก็บเงิน จำนวน 1 ห้อง, ห้องแรงดันบวกสำหรับแพทย์ จำนวน 3 ห้อง, ห้องแรงดันลบสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 ห้อง โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ 45 วัน

 

 

สำหรับข้อตกลงฯ ดังกล่าว มีประเด็นสำคัญ เช่นทั้งสองฝ่ายพร้อมสนับสนุน ร่วมมือ และผลักดันให้การจัดสร้างอาคารตรวจคัดกรองโรค ณ โรงพยาบาลระยอง แล้วเสร็จตามแบบและระยะเวลาที่กำหนดร่วมกันโดยทางโรงพยาบาลเป็นฝ่ายจัดหาสถานที่และทางบริษัทไออาร์พีซีจะเป็นผู้รับผิดชอบออกแบบและสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารดังกล่าว หลังดำเนินการแล้วเสร็จ อาคารดังกล่าวให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงพยาบาลระยอง เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป แม้ภายหลังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะยุติลงแล้ว

 

 

 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ และแบ่งปัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง