รีเซต

กำลังผลิตติดตั้ง 'พลังงานหมุนเวียน' ของจีน ทะลุ 1.4 พันล้านกิโลวัตต์

กำลังผลิตติดตั้ง 'พลังงานหมุนเวียน' ของจีน ทะลุ 1.4 พันล้านกิโลวัตต์
Xinhua
2 ธันวาคม 2566 ( 21:50 )
53
กำลังผลิตติดตั้ง 'พลังงานหมุนเวียน' ของจีน ทะลุ 1.4 พันล้านกิโลวัตต์

(แฟ้มภาพซินหัว : สถานีชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่หมู่บ้านจูเจียหู อำเภออี๋หยวน มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน วันที่ 31 พ.ค. 2023)

ปักกิ่ง, 2 ธ.ค. (ซินหัว) -- สำนักบริหารพลังงานแห่งชาติจีน รายงานว่ากำลังการผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียนของจีนสูงเกิน 1.4 พันล้านกิโลวัตต์ เมื่อนับถึงสิ้นเดือนตุลาคมของปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8 เมื่อเทียบปีต่อปี และคิดเป็นร้อยละ 49.9 ของกำลังการผลิตติดตั้งเพื่อการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศ

รายงานระบุว่ากำลังการผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียนโดยรวมข้างต้นแบ่งเป็นพลังงานน้ำ 420 ล้านกิโลวัตต์ พลังงานลม 404 ล้านกิโลวัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ 536 ล้านกิโลวัตต์ และพลังงานชีวมวล 44 ล้านกิโลวัตต์

สำนักฯ คาดการณ์ว่ากำลังการผลิตติดตั้งพลังงานหมุนเวียนของจีนจะสูงเกิน 1.45 พันล้านกิโลวัตต์ เมื่อนับถึงสิ้นปีนี้

การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนของจีน ช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคมของปีนี้ สูงแตะ 2.33 ล้านล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 31.8 ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศในช่วงเวลาเดียวกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง