รีเซต

เกาะสมุยเข้มโควิด คุม 'ร้านอาหาร-ผับ-บาร์' ปิดตามเวลา ห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เกาะสมุยเข้มโควิด คุม 'ร้านอาหาร-ผับ-บาร์' ปิดตามเวลา ห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มติชน
7 มกราคม 2564 ( 06:34 )
58
เกาะสมุยเข้มโควิด คุม 'ร้านอาหาร-ผับ-บาร์' ปิดตามเวลา ห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เจ้าหน้าที่เข้มงวดร้านอาหาร ผับ บาร์ ให้ปิดตามเวลา และห้ามมิให้มีการบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน ตามคำสั่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

 

เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 6 ม.ค. ที่ผ่านมา ที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ร.ต.อ.สวัสดิ์ ทัลวัลลิ์ รอง สวป. สภ.บ่อผุด ร่วมกับ ร.อ.อดุลย์ พรหมบุตร หน.ชป.กอ.รมน.ทภ.4 พื้นที่เกาะสมุย นำกำลังเจ้าหน้าที่ออกตรวจเข้มงวดให้สถานประกอบการ ผับ บาร์ ร้านอาหาร ในพื้นที่เกาะสมุยให้ปิดตามเวลา และห้ามมิให้มีการบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 16/2564 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19)

 

 

ถึงแม้ว่าพื้นที่เกาะสมุยจะยังไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) ได้ปรากฏการระบาดระลอกใหม่ในหลายพื้นที่ทั่วทั้งภูมิภาค รวมถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีผู้ติดเชื้อแล้ว 9 ราย และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) ได้ประกาศยกระด้บมาตรการควบคุม โดยกำหนดให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่สถานการณ์ควบคุม (สีส้ม)

 

 

จากการตรวจพบว่าแต่ละร้านได้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ให้สถานบันเทิง ผับ บาร์ ร้านคาราโอเกะ ให้เปิดบริการจนถึงเวลา 24.00 น. โดยห้ามมิให้มีการบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน และให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด เช่นเดียวกับร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทุกประเภทด้วยเช่นกัน

 

 

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ เป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง