รีเซต

อำเภอในกานซู่ มุ่งพัฒนา 'สมุนไพร' คุณภาพสูง

อำเภอในกานซู่ มุ่งพัฒนา 'สมุนไพร' คุณภาพสูง
Xinhua
12 มิถุนายน 2565 ( 15:42 )
41
อำเภอในกานซู่ มุ่งพัฒนา 'สมุนไพร' คุณภาพสูง

ติ้งซี, 12 มิ.ย. (ซินหัว) -- อำเภอหล่งซี เมืองติ้งซี มณฑลกานซู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ถือเป็นฐานเพาะปลูกและเก็บรักษาสมุนไพรจีนที่สำคัญ ซึ่งมุ่งรวบรวม ป้องกัน และวิจัยเชื้อพันธุ์สมุนไพรจีนตลอดหลายปีที่ผ่านมา

 

ปัจจุบันอำเภอหล่งซีมีสมุนไพรจีนหลากหลายสายพันธุ์ที่มีคุณภาพดี ซึ่งสามารถคัดเลือกด้วยการนำเข้าและเพาะต้นกล้าคุณภาพสูงนอกจากนั้นอุตสาหกรรมสมุนไพรจีนในอำเภอหล่งซี ยังประสบความสำเร็จในการพัฒนาเชิงบูรณาการห่วงโซ่องค์รวมอันครอบคลุมการเพาะปลูก การแปรรูป และการค้าขาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง