รีเซต

ครม.เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกกฎหมาย 7 ฉบับ ไม่สอดคล้องปัจจุบัน - ซ้ำซ้อนกม.อื่น

ครม.เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกกฎหมาย 7 ฉบับ ไม่สอดคล้องปัจจุบัน - ซ้ำซ้อนกม.อื่น
มติชน
9 กุมภาพันธ์ 2564 ( 16:06 )
44
ครม.เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกกฎหมาย 7 ฉบับ ไม่สอดคล้องปัจจุบัน - ซ้ำซ้อนกม.อื่น

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกกฎหมายบางฉบับ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายได้พิจารณากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันแล้วเห็นว่า มีกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็น และไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน หรือมีความซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่นที่ตราขึ้นในภายหลัง

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามบทบัญญัติใน ม.77 ของรัฐธรรมนูญ จึงได้จัดทำร่าง พ.ร.บ. เพื่อยกเลิกกฎหมายซึ่งมีลักษณะดังกล่าว รวม 7 ฉบับ ได้แก่

 

1.พ.ร.บ. จัดการฝึกและอบรมเด็กบางจำพวก พุทธศักราช 2479

2.พ.ร.ก.ควบคุมและดำเนินงานภารธุระการทำเหมืองแร่ทองคำพุทธศักราช 2483

3.พ.ร.บ. ส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช 2484

4.พ.ร.บ.กำหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการทำให้เสียสัมพันธไมตรี
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทย ในภาวะสงคราม
พุทธศักราช 2588

5.พ.ร.บ. กำหนดวิธีการระงับการค้ากำไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. 2491

6.พ.ร.บ. จัดการฝึกและอบรมเด็กบางจำพวก (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2501

7.พ.ร.บ. การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548

ข่าวที่เกี่ยวข้อง