รีเซต

วิธี ยืนยันสิทธิ์ ไม่ใช้สิทธิ สละสิทธิ TCAS66 รอบ 1 Portfolio ที่ DEK66 ต้องรู้ไว้!

วิธี ยืนยันสิทธิ์ ไม่ใช้สิทธิ สละสิทธิ TCAS66 รอบ 1 Portfolio ที่ DEK66 ต้องรู้ไว้!
TrueID
8 กุมภาพันธ์ 2566 ( 15:44 )
11.7K
วิธี ยืนยันสิทธิ์ ไม่ใช้สิทธิ สละสิทธิ TCAS66 รอบ 1 Portfolio ที่ DEK66 ต้องรู้ไว้!

ข่าววันนี้ ยินดีกับน้อง ๆ ทุกคนด้วยที่ยืนสมัคร TCAS66 รอบ Porfolio และ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. เปิดระบบ mytcas ให้น้อง ๆ ได้เข้าไปยืนยันสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ และเปิดสละสิทธิ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 

 

TCAS65 : วิธี ยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์ รอบ 1 Portfolio

 

วันนี้ TrueID รวมรวมเงื่อนไข ขั้นตอน วิธียืนยันสิทธิ์ และสละสิทธิ มาให้น้อง ๆ DEK66 ได้เตรียมพร้อมและศึกษาเพื่อจะได้ทำตามขั้นตอนได้ถูกต้อง

 

สำหรับรอบที่ 1 น้อง ๆ ต้องตัดสินใจให้ดีว่าสาขาที่ได้มานั้นตรงกับความต้องการหรือไม่ เนื่องจากการบริหารจัดการ 1 คน มี 1 สิทธิเข้าศึกษา เท่านั้น DEK66 ต้องตรวจสอบให้แน่ใจ ก่อนเข้าไป "ยืนยันสิทธิ" ซึ่งระบบจะเปิดให้ 2 วันเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ ตามนี้

 

วิธียืนยันสิทธิ TCAS66
 

หากต้องการเรียนสาขาที่ต้องการ เลือกเรียนที่เดียวที่อยากเข้าเรียน ไม่เปลี่ยนใจแล้ว แน่วแน่แล้วก็กดยืนยันสิทธิ

 1. กดเลือก ยืนยันสิทธิ เพียงสาขาวิชาเดียวที่ต้องการเข้าศึกษาเท่านั้น ส่วนสาขาวิชาอื่นที่ผ่านการคัดเลือก แต่ไม่ต้องการเข้าศึกษา ไม่ต้องดําเนินการใด ๆ

 2. กดขอรหัส OTP ผ่านช่องทางเบอร์โทรศัพท์มือถือหรืออีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว

 3. นํารหัส OTP จํานวน 6 หลักที่ได้รับนั้นกรอกเข้าระบบให้เรียบร้อย ทั้งนี้ ให้กดขอรหัส OTP เพียงครั้งเดียว รอระบบส่งรหัส OTP ไปที่ช่องทางที่ต้องการรับรหัส หากรอนานเกิน 10 นาทีจึงกดขอรหัส OTP ใหม่อีกครั้ง (ค่า Ref. ที่ได้รับรหัส OTP ต้องตรงกับที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของระบบ) จึงจะสามารถยืนยันสิทธิเข้าศึกษาได้

 4. ระบบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิเข้าศึกษาได้รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยนับจํานวนการขอรหัส OTP ได้สําเร็จสําหรับการยืนยันสิทธิและการไม่ใช้สิทธิ (ยึดข้อมูลประวัติการดําเนินที่อยู่ในระบบ)

 5. หากกดยืนยันสิทธิเข้าศึกษาภายใน 23.59 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 จะถือว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกได้สิทธิเข้าศึกษาในสาขาวิชานั้น รอให้มหาวิทยาลัยเรียกไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต / นักศึกษาใหม่ และไม่สามารถสมัครคัดเลือกในรอบต่อไปได้ (รอบ 2 หรือ รอบ 3 หรือ รอบ 4)


 

ไม่ใช้สิทธิ TCAS66
 

ถ้าหากผ่านการคัดเลือกหลายที่ แต่ไม่อยากเรียนที่ไหนเลย หรือไม่อยากเรียนสาขาไหนเลย ให้กดปุ่มไม่ใช้สิทธิ และยังสามารถสมัครในรอบต่อไปได้เรื่อย ๆ ทุกรอบ ทำตามขั้นตอนนี้เลย

 1. ให้กดปุ่ม ไม่ใช้สิทธิ ที่อยู่ด้านล่างของรายชื่อสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โดยกดขอรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนด้วยเช่นกัน

 2. ไม่ดําเนินการใด ๆ ในระบบ จนถึงเวลาปิดระบบยืนยันสิทธิซึ่งเป็น เวลา 24.00 น. (เที่ยงคืน) ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ถือว่า ไม่ใช้สิทธิเข้าศึกษาในทุกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก

 3. ในกรณีที่กดยืนยันสิทธิไปแล้ว แต่เปลี่ยนใจไม่เข้าศึกษาในทุกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก โดยดําเนินการขอรหัส OTP ได้สําเร็จไม่ถึง 3 ครั้ง และยังไม่ถึงเวลาปิดระบบยืนยันสิทธิให้กดปุ่ม ไม่ใช้สิทธิ ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โดยกดขอรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนด้วยเช่นกัน

 4. ในกรณีที่กดยืนยันสิทธิไปครบ 3 ครั้งแล้ว หรือ ระบบปิดการยืนยันสิทธิแล้ว ให้รอระบบเปิดการสละสิทธิ แล้วกดปุ่ม สละสิทธิ ซึ่งถือเป็นการยกเลิกการยืนยันสิทธิที่ได้ดําเนินการไปเรียบร้อยแล้ว โดยกดขอรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนด้วยเช่นกัน

 

สละสิทธิ์ TCAS65
 

เป็นการยกเลิกการยืนยินสืทธิ ถ้าผ่านการคัดเลือกแล้วไม่เอาจะเรียกว่าไม่ใช้สิทธิ แต่สละสิทธิคือการที่น้อง ๆ ยืนยันสิทธิเอาไว้เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ แต่เกิดเปลี่ยนใจ น้อง ๆ ต้องเข้าระบบในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ แล้วกด

 1. เฉพาะผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิในวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566
 2. ดําเนินการให้เรียบร้อย (ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP เข้าระบบ) ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 จึงจะสามารถสมัครรอบ 2 หรือ รอบ 3 หรือ รอบ 4 ได้หรือ รอผลคะแนนสอบ GAT/PAT/วิชาสามัญ ในวันที่ 20 เมษายน 2566 ก่อน
 3. หากต้องการเปลี่ยนใจไปสมัครรอบ 3 Admission หรือรอบ 4 Direct Admission ให้รอระบบเปิดให้สละสิทธิอีกครั้งในวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 จึงจะสมัครรอบ 3 หรือ รอบ 4 ได้
   

* การสละสิทธิต้องดําเนินการในระบบ TCAS66 เท่านั้น และขอยกเลิกการสละสิทธิในภายหลังไม่ได้


** การแจ้งสละสิทธิที่มหาวิทยาลัยหรือไม่ไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/นักศึกษา โดยไม่กดปุ่ม สละสิทธิ ในระบบ TCAS66 ไม่ถือเป็นการสละสิทธิในระบบ TCAS66 ซึ่งจะไม่สามารถสมัครคัดเลือกในรอบต่อไปได้

 

อย่าลืมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คลิปวิดีโอได้เลย และมั่นใจ แน่ใจก่อนยินยันสิทธิ์ว่าน้อง ๆ ต้องการเรียนที่นั้นจริง ๆ หรือไม่?

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

กดเลย >> community แห่งความบันเทิง

ทั้งข่าว หนัง ซีรีส์ ละคร ดนตรี และศิลปินไอดอล ที่คุณชื่นชอบ บนแอปทรูไอดี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง