รีเซต

นายกเหล่ากาชาดสงขลา-ยะลา เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย

นายกเหล่ากาชาดสงขลา-ยะลา เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย
มติชน
7 มกราคม 2564 ( 16:03 )
100
นายกเหล่ากาชาดสงขลา-ยะลา เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย

เมื่อวันที่ 7 มกราคม นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดและกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ลงเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา จำนวน 50 ชุด

 

 

 

 

วันเดียวกัน นางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายพลรัช รองเลื่อน ปลัดจังหวัดยะลา/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับ นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นหน่วยกำลัง จิตอาสาลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดธารน้ำใจให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาจำนวน 60 ชุด/ครัวเรือน และต่อมาได้ร่วมกับ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลลำใหม่ แทนนายอำเภอเมืองยะลา ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นหน่วยกำลัง จิตอาสาลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดธารน้ำใจให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 50 ชุด/ครัวเรือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง