TrueID

สภาอุตฯท่องเที่ยวชลบุรี ชงผ่อนคลายมาตรการ หวังฟื้นท่องเที่ยว ขณะผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังพุ่งสูง

สภาอุตฯท่องเที่ยวชลบุรี ชงผ่อนคลายมาตรการ หวังฟื้นท่องเที่ยว ขณะผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังพุ่งสูง
มติชน
26 พฤศจิกายน 2564 ( 18:12 )
22
สภาอุตฯท่องเที่ยวชลบุรี ชงผ่อนคลายมาตรการ หวังฟื้นท่องเที่ยว ขณะผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังพุ่งสูง

26 พฤศจิกายน ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.ชลบุรี) เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อลดมาตรการคุมเข้มเกี่ยวกับการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เนื่องจากได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

 

โดยทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีได้เรียกร้องของให้ จ.ชลบุรี ดำเนินการผ่อนปรนเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจาก จ.ชลบุรีมีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดยเฉพาะในเขต Blue Zone มีอัตราการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุม และผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน Sha plus ขอให้พิจารณาให้สามารถจำหน่ายแอลกอฮอล์ได้ โดยเฉพาะในโรงแรม และสถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน Sha plus หรือได้รับมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

 

นอกจากนี้จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ปรากฏว่าผู้ประกอบตรวจสอบแล้วพบว่า ระบบ Thailand Pass มีปัญหาทางด้านการดำเนินการมาก รวมทั้งระบบ Coste เกี่ยวกับข้อมูลทางด้านสาธารณสุขไม่เสถียร ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เสนอควรให้ยกเลิก ระบบ Thailand Pass เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาภายในประเทศ

 

ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรียังมีความเห็นว่า ควรจะมีการกระตุ้นตลาดภายในประเทศ เนื่องจากยังมีปัญหาทางด้านนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่จะเข้ามาในประเทศไทย โดยให้มีการสนับสนุนให้คนไทยเที่ยวไทย ตามโครงการต่างๆ อาทิ เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง หรือโครงการอื่น ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน นอกจากนี้ควรพิจารณาลดค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาออกไปอีกประมาณ 6 เดือน

 

รวมทั้งการตั้งศูนย์บัญชาการเพื่อรองรับการเปิดประเทศ ในกลุ่มไลน์ Sha plus มีเพียงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีและสำนักงานควบคุมโรคที่ 6 เท่านั้น ทำให้มีปัญหาข้อปฏิบัติของผู้ประกอบการ เพราะสอบถามไปแล้วไม่ได้รับคำตอบ และยังพบว่าปัญหาการลงทะเบียนขอผู้ประกอบการที่ขึ้นไปรับส่งผู้โดยสารที่สนามบิน พบว่ามีกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และระบบลงทะเบียนมีปัญหาล่าช้า ทำให้ผู้โดยสารและผู้ประกอบการรับส่งผู้โดยสาร ไม่ได้รับความสะดวกและใช้ระยะเวลานาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน จ.ชลบุรี จะได้นำเสนอให้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ชลบุรี รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป

 

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 สาธารณสุข จ.ชลบุรี รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 202 คน กำลังรักษา 2,156 คน เสียชีวิต 3 คน ยอดสะสมผู้เสียชีวิต 757 คน พบการแพร่ระบาดมากที่สุดในพื้นที่ อ.บางละมุง 48 คน รองลงมา อ.ศรีราชา 46 คนและ อ.เมืองชลบุรี 38 คน สำหรับคัสเตอร์ที่สำคัญและยังแพร่ระบาดต่อเนื่องควบคุมไม่ได้คือ เขตพื้นที่ทหารเรือ อ.สัตหีบ 22 คน สะสม 1,742 คน นอกจากนี้ยังพบว่าคนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาใน จ.ชลบุรี 13 คน สะสม 5,049 คน และจังหวัดอื่นๆ เข้ามารักษาตัวรวมสะสม 1,820 คน

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง