รีเซต

'แพนเค้ก-ลดาวัลลิ์' ร่วมดำนำ เอามื้อสามัคคี 'โคก หนองนา โมเดล' จ.สุรินทร์

'แพนเค้ก-ลดาวัลลิ์' ร่วมดำนำ เอามื้อสามัคคี 'โคก หนองนา โมเดล' จ.สุรินทร์
มติชน
17 สิงหาคม 2563 ( 18:05 )
215
'แพนเค้ก-ลดาวัลลิ์' ร่วมดำนำ เอามื้อสามัคคี 'โคก หนองนา โมเดล' จ.สุรินทร์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม บริเวณพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล บ้านดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ เเละศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ ได้ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “ดำนา” ตามโครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” บนพื้นที่โคกหนองนาดาราโมเดลของน.ส.เขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก) ดาราชื่อดัง ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่รกร้างแห้งแล้งบนเนื้อที่ 3 ไร่ เมื่อ 5 ปีก่อน ดำเนินกิจกรรมภายใต้ศาสตร์พระราชา พัฒนาพื้นที่เชิงเกษตรตามเเนวทางทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนา โมเดล พลิกฟื้นพื้นที่ขุดสระ เลี้ยงปลา ปลูกพืช 5 ระดับ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จนสามารถดำเนินกิจกรรมภายใต้หลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลเป็นผลสำเร็จ


ในการนี้ พระอาจารย์สังคม ขุนศิริ (ธนปัญโญ) นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเเรงงานเเละสวัสดิการสังคม นายเกษมศักดิ์ เเสนโภชน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ในครั้งนี้ด้วย


กิจกรรมเอามื้อสามัคคีในวันนี้ น.ส.เขมนิจ ได้ปลูกต้นไม้ ถอนกล้า เเละดำนา ในเเปลงนา จำนวน 1 งาน ของตนเอง และมีการจัดเสวนา หลักการเเละความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่เกษตรตามเเนวทางการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมี 7 ภาคีเครือข่ายร่วมด้วย ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์ได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ต้นเเบบในการศึกษาดูงานของกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดสุรินทร์จำนวน 1,310 ราย ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง