รีเซต

จีนมุ่งปรับปรุงระบบบริการ 'อาสาสมัคร' ในยุคใหม่

จีนมุ่งปรับปรุงระบบบริการ 'อาสาสมัคร' ในยุคใหม่
Xinhua
23 เมษายน 2567 ( 11:36 )
11
จีนมุ่งปรับปรุงระบบบริการ 'อาสาสมัคร' ในยุคใหม่

(แฟ้มภาพซินหัว : กลุ่มอาสามัครคุ้มครองสิ่งแวดล้อมออกลาดตระเวนในอุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติเขตฮวาซี นครกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 4 พ.ย. 2022)

ปักกิ่ง, 23 เม.ย. (ซินหัว) -- สำนักงานทั่วไปแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และคณะรัฐมนตรีจีน ร่วมออกเอกสารแนวปฏิบัติการปรับปรุงระบบบริการอาสาสมัครในยุคใหม่อย่างเป็นระบบจากหน่วยงานกลางฉบับแรก ซึ่งประกอบด้วย 9 ส่วนที่มุ่งเน้นด้านต่างๆ อาทิ การระดมพล การจัดหา และการจัดการบุคลากรของการบริการอาสาสมัครรายงานระบุว่าชุดแนวปฏิบัตินี้แจกแจงพันธกิจเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาสาสมัคร ระบบสนับสนุนการบริการอาสาสมัคร และการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศด้านการบริการอาสาสมัคร พร้อมกับเรียกร้องการจัดการองค์กรและความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันจีนมีอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียนกับทางการ จำนวน 236 ล้านคนเป้าหมายคือจัดตั้งระบบการบริการอาสาสมัครขั้นพื้นฐานที่พัฒนาอย่างดี ดำเนินงานเป็นขั้นเป็นตอน มีการทำงานร่วมกัน และมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยตำแหน่งหน้าที่ชัดเจน พื้นที่ให้บริการกว้างขวาง เครือข่ายเข้มแข็ง การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศในวงกว้าง และการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของสาธารณชน ภายในปี 2035เจ้าหน้าที่สำนักสังคมสงเคราะห์แห่งคณะกรรมการกลางพรรคฯ เผยว่าการออกเอกสารดังกล่าวจะมีนัยสำคัญยิ่งต่อการปรับปรุงการบริการและระบบการทำงานของอาสาสมัคร รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาการบริการอาสาสมัครของประเทศในระยะยาว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง