รีเซต

บิ๊กป้อมสั่งเร่งเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรลำไยภาคเหนือ

บิ๊กป้อมสั่งเร่งเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรลำไยภาคเหนือ
ข่าวสด
13 สิงหาคม 2563 ( 17:10 )
95
1
บิ๊กป้อมสั่งเร่งเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรลำไยภาคเหนือ

 

วันที่ 13 ส.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ว่า เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการการปฏิบัติงานทั้งด้านกำลังคนและเครื่องจักร โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ หรือ Single Command ในจังหวัด

พร้อมทั้งมอบแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ เช่น การเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัย การเตรียมความพร้อม อพยพประชาชน โดยให้ประชาชนจิตอาสาเข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือ และการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานกรณีเกิดความเสียหาย ให้เร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูตามระเบียบ พร้อมทั้งให้จังหวัดประสาน หน่วยทหาร สถาบันการศึกษา (อาชีวศึกษา) และ ภาคเอกชน เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือด้วย

สำหรับเกษตรผู้ปลูกลำไยที่ประสบปัญหาจากภัยแล้ง ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการส่งออกราคาตกต่ำเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ธ.ก.ส. ได้เข้าไปขับเคลื่อนโครงการช่วยเหลือแล้ว ส่วนเรื่องการชดเชยเพื่อเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก ในการนำเสนอต่อ ครม. ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง