แก้จนต่อเนื่อง จีนหนุนจ้างงาน 'ชาวชนบทผู้ย้ายถิ่น'

แก้จนต่อเนื่อง จีนหนุนจ้างงาน 'ชาวชนบทผู้ย้ายถิ่น'
Xinhua Thai
4 มิถุนายน 2564 ( 22:00 )
19
แก้จนต่อเนื่อง จีนหนุนจ้างงาน 'ชาวชนบทผู้ย้ายถิ่น'

 

ปักกิ่ง, 4 มิ.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันพฤหัสบดี (3 มิ.ย.) หน่วยงานด้านการวางแผนเศรษฐกิจชั้นนำของจีนเผยแพร่ข้อมูลซึ่งระบุว่า จีนมีความคืบหน้าด้านการจ้างงานประชาชนผู้ที่ย้ายถิ่นฐานในระหว่างที่จีนดำเนินโครงการบรรเทาความยากจน

 

ถงจางซุ่น เจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนระบุว่ามีประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้รับการจ้างงานแล้วราว 3.78 ล้านคน ซึ่งหมายความว่าแต่ละครัวเรือนมีสมาชิกครอบครัวซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถทำงานได้ ได้งานทำอย่างน้อย 1 คน

 

ถงระบุว่าจีนสร้างสวนอุตสาหกรรม โรงงาน และโครงการท่องเที่ยวในพื้นที่ตั้งถิ่นฐานใหม่ทั่วประเทศ เพื่อช่วยให้ประชาชนกลุ่มข้างต้นมีงานทำ

 

ระหว่างดำเนินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025) รัฐบาลจีนจะเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะสำหรับถิ่นฐานใหม่เหล่านี้ต่อไป

 

อนึ่ง จีนบรรลุโครงการย้ายถิ่นฐานเพื่อบรรเทาความยากจนเมื่อปลายปี 2020 โดยมีประชาชน 9.6 ล้านคน ได้ย้ายไปอาศัยในถิ่นฐานใหม่และหลุดพ้นจากความยากจน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง