จีนจะใช้ยุทธศาสตร์ระดับรัฐ รับมือภาวะประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น

จีนจะใช้ยุทธศาสตร์ระดับรัฐ รับมือภาวะประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น
Xinhua Thai
5 มีนาคม 2564 ( 13:41 )
12
จีนจะใช้ยุทธศาสตร์ระดับรัฐ รับมือภาวะประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น

ปักกิ่ง, 5 มี.ค. (ซินหัว) -- รายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาลจีน ซึ่งเสนอต่อสภานิติบัญญัติระดับชาติเพื่อการพิจารณาในวันศุกร์ (5 มี.ค.) ระบุว่าจีนจะบังคับใช้ยุทธศาสตร์ระดับรัฐในการรับมือภาวะประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025)

 

รายงานระบุว่าจีนจะพยายามบรรลุอัตราการเกิดที่เหมาะสม และขยายอายุเกษียณตามกฎหมายอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง