รีเซต

กว่างซีเปิดเที่ยวบินนำเข้าผลไม้ เพิ่มช่องทาง 'ทุเรียนไทย' บุกตลาดจีน

กว่างซีเปิดเที่ยวบินนำเข้าผลไม้ เพิ่มช่องทาง 'ทุเรียนไทย' บุกตลาดจีน
Xinhua Thai
19 พฤษภาคม 2565 ( 10:43 )
12
กว่างซีเปิดเที่ยวบินนำเข้าผลไม้ เพิ่มช่องทาง 'ทุเรียนไทย' บุกตลาดจีน

หนานหนิง, 18 พ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อไม่นานนี้ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน ได้เปิดบริการเที่ยวบินนำเข้าผลไม้จากประเทศสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งช่วยให้ผลไม้ไทยมีช่องทางเข้าสู่ตลาดจีนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ "ทุเรียน" ที่ทยอยบินตรงสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอู๋ซวี นครหนานหนิง เมืองเอกของกว่างซี ตลอดหลายวันมานี้

 

กว่างซีนั้นถือเป็นประตูแห่งความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนและกลุ่มประเทศสมาชิกความตกลงฯ เนื่องจากเชื่อมต่อกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งทางบกและทางทะเล โดยการเปิดบริการเที่ยวบินนำเข้าผลไม้นี้จะช่วยดึงดูดกลุ่มผู้ประกอบการนำเข้าผลไม้ และส่งเสริมการพัฒนาการนำเข้าและส่งออกผลไม้ระหว่างกว่างซีและกลุ่มประเทศสมาชิกความตกลงฯตัวอย่างเช่นบริษัท โกลบอล ฮุ่ย อินเตอร์เนชันนัล เทรดดิง จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจนำเข้าผลไม้จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานหลายปีแล้ว ได้นำเข้าทุเรียนไทย จำนวน 6,665 กิโลกรัม เมื่อไม่นานนี้ ซึ่งขนส่งออกจากไทยตอนเช้าและถึงสนามบินอู๋ซวีตอนบ่าย ทำให้เป็นการขนส่งทุเรียนเก็บเกี่ยวใหม่ถึงจีนอย่างรวดเร็วภายในหนึ่งวันเฉินเลี่ยง พนักงานฝ่ายศุลกากรของบริษัทฯ กล่าวว่าปัจจุบันพิธีการทางศุลกากรมีประสิทธิภาพสูงมาก ใช้เวลาเพียง 2-3 ชั่วโมง ผลไม้จะถูกส่งต่อไปยังนครหนานหนิงก่อนกระจายไปยังนอกกว่างซี

 

 

ด้านเวิงกั๋วซิน ผู้จัดการบริษัท เซียนหนง อินเตอร์เนชันนัล เทรดดิง จำกัด กล่าวว่าบริษัทฯ คาดหวังการนำเข้าผลไม้ผ่านสนามบินอู๋ซวีมานานแล้ว ซึ่งความคืบหน้านี้จะช่วยให้ผลไม้จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าถึงตลาดจีนอย่างรวดเร็วในเวลาหนึ่งวันเท่านั้นจงชางเฉิง หัวหน้าแผนกควบคุมด่านศุลกากรส่วนที่ 5 ของท่าอากาศยานฯ กล่าวว่าศุลกากรของท่าอากาศยานฯ ได้เปิด "ช่องทางด่วน" สำหรับผลไม้นำเข้า เพราะพิธีการศุลกากรของผลไม้สดต้องการความรวดเร็วสูง โดยผู้ประกอบการสามารถนัดหมายล่วงหน้าเพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วยิ่งขึ้นจงกล่าวว่าการนำเข้าผลไม้ผ่านสนามบินอู๋ซวีช่วยลดเวลาขนส่งอย่างมาก และรักษาความสดใหม่ของผลไม้ไว้ได้ดีกว่า เมื่อเทียบกับการขนส่งทางบก โดยหน่วยงานจะเดินหน้าปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ และอำนวยความสะดวกแก่การค้าผลไม้ในภูมิภาคตามความตกลงฯ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง