รีเซต

เทียนจินปลูก 'กล้วยไม้' งอกงาม พร้อมส่งตลาดรับปีใหม่-ตรุษจีน

เทียนจินปลูก 'กล้วยไม้' งอกงาม พร้อมส่งตลาดรับปีใหม่-ตรุษจีน
Xinhua
30 พฤศจิกายน 2566 ( 17:59 )
24
เทียนจินปลูก 'กล้วยไม้' งอกงาม พร้อมส่งตลาดรับปีใหม่-ตรุษจีน

เทียนจิน, 30 พ.ย. (ซินหัว) -- เหล่าคนงานทำงานดูแลและขนย้ายต้นกล้วยไม้สกุลเขากวางอ่อนหลากสีสันภายในเรือนกระจกที่ตำบลจางเจียวอ เขตซีชิง เทศบาลนครเทียนจินทางตอนเหนือของจีนตำบลจางเจียวอได้ส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่ในพื้นที่เมืองตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยมีการบ่มเพาะอุตสาหกรรมไม้ดอกอันมีลักษณะเฉพาะผ่านการเพาะปลูกกล้วยไม้สกุลเขากวางอ่อนปัจจุบันฐานผลิตกล้วยไม้สกุลเขากวางอ่อนของตำบลจางเจียวอ มีต้นอ่อนเจริญเติบโตงอกงามสูงราว 300,000 ต้น ซึ่งจะพร้อมป้อนตลาดช่วงปีใหม่และเทศกาลตรุษจีนในปีหน้า(บันทึกภาพวันที่ 29 พ.ย. 2023)       

ข่าวที่เกี่ยวข้อง