รีเซต

บอร์ดบีโอไอเคาะ! ส่งเสริมการลงทุน 4 โครงการใหญ่ มูลค่ารวมกว่า 2.09 แสนล้านบาท

บอร์ดบีโอไอเคาะ! ส่งเสริมการลงทุน 4 โครงการใหญ่ มูลค่ารวมกว่า 2.09 แสนล้านบาท
NewsReporter
16 มิถุนายน 2565 ( 11:34 )
76
บอร์ดบีโอไอเคาะ! ส่งเสริมการลงทุน 4 โครงการใหญ่ มูลค่ารวมกว่า 2.09 แสนล้านบาท
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีมติอนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ มูลค่ารวม 209,478 ล้านบาท ได้แก่
 
1.กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ ของบริษัท ฮอริษอน พลัส จำกัด มูลค่า 36,100 ล้านบาท
 
2.โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ของบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด มูลค่า 162,318 ล้านบาท
 
3.กิจการผลิตเส้นใยและกิจการผลิตผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษของกลุ่มบริษัท คิงบอร์ด โฮลดิ้งส์ มูลค่ารวม 8,230 ล้านบาท และ
 
4.การขยายกิจการผลิตไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น ของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด มูลค่า 2,830 ล้านบาท นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุน อาทิ
 
 
1)กิจการผลิตแบตเตอรี่อีวียานพาหนะไฟฟ้า (อีวี) ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตแบตเตอรี่ระดับเซลล์ (BATTERY CELL) ระดับโมดูล (BATTERY MODULE) และกิจการผลิตแบตเตอรี่ที่มีความจุสูง (HIGH ENERGY DENSITY BATTERY) โดยขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีนำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ในกรณีที่ผลิตขายในประเทศ จาก 2 ปี เป็น 5 ปี ทั้งนี้ โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมและได้รับอนุมัติแล้ว สามารถแก้ไขโครงการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ใหม่นี้ได้เช่นกัน
 
 
2)กิจการพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เพื่อช่วยยกระดับการพัฒนานิคมหรือเขตอุตสาหกรรม ไปสู่การเป็นนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัจฉริยะ โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี หากตั้งอยู่ในพื้นที่ EEC จะได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้ นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี เพิ่มเติม
 
 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง