กฟผ. เร่งติดตั้ง Sensor ตรวจวัด PM 2.5 เพิ่มทั่วประเทศ สร้างอากาศบริสุทธิ์

กฟผ. เร่งติดตั้ง Sensor ตรวจวัด PM 2.5 เพิ่มทั่วประเทศ สร้างอากาศบริสุทธิ์
มติชน
8 กรกฎาคม 2564 ( 22:59 )
13
กฟผ. เร่งติดตั้ง Sensor ตรวจวัด PM 2.5 เพิ่มทั่วประเทศ สร้างอากาศบริสุทธิ์

กฟผ. และพันธมิตร เร่งติดตั้ง Sensor ตรวจวัด PM 2.5 เพิ่มทั่วประเทศ ขานรับนโยบายกระทรวงพลังงาน เดินหน้าสร้างอากาศบริสุทธิ์

 

 

 

 

 

นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้ประสานงานกับสำนักงานพลังงานจังหวัด (สพจ.) หน่วยงานเจ้าของสถานที่ต่าง ๆ ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เร่งติดตั้งอุปกรณ์ Sensor ภายใต้โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน Sensor for All ซึ่ง กฟผ. ได้ร่วมมือกับ จุฬาฯ และพันธมิตร พัฒนาขึ้น ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศภายในเดือนตุลาคมนี้ ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมุ่งหวังให้เกิดการขยายผลการนำแอปพลิเคชันดังกล่าวไปใช้งานในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนประเทศสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ในอนาคตต่อไป

 

 

 

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้พิจารณาให้ติดตั้ง Sensor เพิ่มอีกจังหวัดละ 3 จุด รวมทั้ง 76 จังหวัด เป็น 228 จุด โดยมุ่งให้ติดตั้งในบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าหรือโรงงานขนาดใหญ่ สี่แยกไฟแดงหรือเขตถนนที่มีการจราจรหนาแน่น และสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัด โดย กฟผ. จะร่วมสนับสนุนงบประมาณค่าเครื่อง Sensor พร้อมค่า Sim card และค่าบำรุงรักษาเซนเซอร์ตลอดระยะเวลา 3 ปีแรก รวมถึงสนับสนุนการติดตั้ง Sensor ตามจุดเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งหากเป็นบริเวณที่เป็นแหล่งชุมชนก็จะเพิ่มการติดตั้งจอแสดงผลข้อมูลคุณภาพอากาศ (Display Billboard) เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้ข้อมูลประชาชนเพิ่มเติมจากการติดตามผ่านทางแอปพลิเคชัน Sensor for All ด้วย

 

 

 

โดยนับตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน กฟผ. ได้ร่วมกับ จุฬาฯ และพันธมิตร ในการพัฒนาแอปพลิเคชันและติดตั้ง sensor แล้วประมาณ 200 จุดทั่วประเทศ และในอนาคต กฟผ. ยังเตรียมขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านข้อมูลคุณภาพอากาศร่วมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อให้เกิดเป็น Big Data ปรากฏอยู่ภายในแอปพลิเคชัน Sensor for All เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าว

 

 

 

ปัจจุบัน ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลรายงานผลคุณภาพอากาศแบบ Real Time ได้ตลอด 24 ชม. ผ่านแอปพลิเคชัน Sensor for All โดยสามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store และ Play Store และผ่านทาง website https://sensorforall.eng.chula.ac.th/ เพื่อเฝ้าระวังและวางแผนการใช้ชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง