ดีอีเอส เจ๋ง! พาศูนย์ดิจิทัลชุมชน คว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลก 'WSIS Prize 2021' จาก ITU

ดีอีเอส เจ๋ง! พาศูนย์ดิจิทัลชุมชน คว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลก 'WSIS Prize 2021' จาก ITU
มติชน
19 พฤษภาคม 2564 ( 16:08 )
40
ดีอีเอส เจ๋ง! พาศูนย์ดิจิทัลชุมชน คว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลก 'WSIS Prize 2021' จาก ITU

นับเป็นอีกหนึ่งในความภูมิใจของประเทศไทย  โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ร่วมดำเนินการกับทุกภาคส่วนและชุมชุนได้รับรางวัลชนะเลิศ WSIS Prize 2021 ที่ทางสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (International Telecommunication Union :ITU) และองค์การสหประชาชาติ (United Nations :UN)  จัดการประกวดโครงการด้าน ICT เพื่อชิงรางวัล โครงการ World Summit on the Information Society Prizes 2021

 

 

เรื่องดังกล่าว นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้กล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีกับโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ WSIS Prize 2021 จาก ITU เสมือนเป็นรางวัล ให้กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นบทพิสูจน์ว่าการทุ่มเทในการทำงานของประเทศไทยประสบผลสำเร็จ จนเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศในระดับสากล อีกด้วย

 

 

ทั้งนี้ ตามแผนดำเนินการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน จะมีทั้งหมดทั่วประเทศ2,394 ศูนย์ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จในระยะ แรกแล้ว 2,144 ศูนย์ อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 250 ศูนย์ โดยมีเป้าหมาย ที่จะให้internet นำคนจากทุกชุมชน เข้าถึงโลก digital  ด้วยการสร้างชุมชนดิจิทัลจากความยั่งยืนของแกนชุมชน  ผ่านการใช้ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ที่ดำเนินการผ่านกลไกตามกรอบแนวคิด “One Community One Digital Center” หรือ OCOD

 

 

ด้าน นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กล่าวว่า การดำนินการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อสร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลของชุมชน มาใช้ประโยชน์ สร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังเป็นศูนย์บริการของชุมชนที่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในด้านต่างๆ เพื่อให้ทันกับโลกในยุคดิจิทัลขณะนี้

 

 

ซึ่งรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้  ถือเป็นแรงใจสำคัญให้กับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมผลักดัน และมุ่งมั่นที่จะเดินหน้า พัฒนาโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน และโครงการอื่นๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประชาชนของประเทศไทยในด้านดิจิทัลต่อไปในอนาคต

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง