รีเซต

ขั้นตอนลงทะเบียน “เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์” รับเงิน 500 บาททุกเดือน

ขั้นตอนลงทะเบียน “เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์” รับเงิน 500 บาททุกเดือน
Ingonn
11 พฤศจิกายน 2564 ( 14:22 )
6.9K
1
ขั้นตอนลงทะเบียน “เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์” รับเงิน 500 บาททุกเดือน

โรคเอดส์ ถือเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ที่เกิดจากการติดเชื้อเอชไอวี (Human Immunodeficiency Virus : HIV) ทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อมีภูมิคุ้มกันต่ำลง จนร่างกายไม่สามารถต้านทานเชื้อโรคได้ ซึ่งผู้ป่วยเอดส์บางรายต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากด้วยโรคภัย ในการดำเนินชีวิต ทางภาครัฐจึงได้มีมาตรการในเชิงเดียวกับ “เบี้ยผู้สูงอายุ” และ “เบี้ยคนพิการ” โดยได้เปิดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีผลการรักษาตามจริงจากโรงพยาบาล สามารถยื่นของ “เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์” ได้


วันนี้ TrueID ได้รวบรวมขั้นตอนการลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐทุกเดือน เดือนละ 500 บาท


ยอดเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รัฐข่ายเงินช่วยเหลือ คนละ 500 บาท/เดือน

เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จะเข้าทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ซึ่งถ้าหากวันที่ 10 ของเดือนนั้น ๆ ตรงกับวันหยุด รัฐจะเลื่อนเวลาการจ่ายเงินเป็นก่อนวันที่ 10

 

ช่องทางการรับเงินเบี้ยยังชีพเอดส์

1.โอนเข้าบัญชีธนาคาร

2.รับเงินสดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเงินในเดือนถัดไปหลังจากได้รับการอนุมัติและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

 

คุณสมบัติของผู้รับเบี้ยยังชีพเอดส์

1. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว

2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. ถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 

4.มีฐานะยากจน มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ โดยรายได้เฉลี่ยต่อคน ต่ำกว่า 20,000 บาท ต่อปี

 

หลักฐานการรับความช่วยเหลือเบี้ยยังชีพเอดส์

1.ใบรับรองแพทย์โดยให้ระบุถึงผลการตรวจเลือดและอาการเจ็บป่วยที่ปรากฏ

2. ทะเบียนบ้านของผู้ป่วย

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วยเอดส์

4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีผู้ป่วยเอดส์ประสงค์รับเงินสงเคราะห์ผ่านธนาคาร

 

วิธีการสมัครเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติและมีความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์ ให้ยื่นคำขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนเองมีภูมิลำเนาอยู่ ในกรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถดำเนินการมายื่นคำขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้ จะมอบอำนาจให้ผู้อุปการะมาดำเนินการแทนก็ได้
ใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 15 นาที/ราย

 

ขั้นตอนการสมัครเบี้ยผู้ป่วยเอดส์

1.ยื่นคำร้องขอ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

3.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

4.คณะกรรมการตรวจสอบการอนุมัติ 1 วัน

5.ออกใบรับลงทะเบียน ตามแบบยื่นคำขอให้ผู้ขอ /ผู้มอบอำนาจ

 

ข้อมูลจาก คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง