TrueID

ยะลาดีขึ้น อนุมัติ เปิดเรียนปกติ 6 แห่ง ให้สิทธิ์ เด็กที่ฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้น

ยะลาดีขึ้น อนุมัติ เปิดเรียนปกติ 6 แห่ง ให้สิทธิ์ เด็กที่ฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้น
ข่าวสด
8 ธันวาคม 2564 ( 19:46 )
23
ยะลาดีขึ้น อนุมัติ เปิดเรียนปกติ 6 แห่ง ให้สิทธิ์ เด็กที่ฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้น

ข่าววันนี้ 8 ธ.ค.2564 นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผวจ.ยะลา เผยว่าขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดทุเลาลง โดยรวมดีขึ้น จึงเห็นชอบให้มีการเปิดเรียนตามปกติในพื้นที่อ.เมือง โดยมีโรงเรียนยื่นจำนงขอเปิด 9 แห่ง จากการประเมินอนุญาตให้เปิดได้ 6 ที่ด้วยกัน

 

สำหรับทั้ง 6 แห่งนั้นประกอบด้วย 1.โรงเรียนกีฬาจ.ยะลา 2.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา 3.วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 4.วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 5.วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา และ 6.โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

ทั้งนี้แม้สถานการณ์ในจังหวัดจะดีขึ้น แต่ประชาชนยังคงต้องป้องกันการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของร้านอาหารและร้านน้ำชา โดยยังต้องเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้นกันหมู่ต่อไป สำหรับการพิจารณาว่าจะให้โรงเรียนใดเปิดเรียนปกติเพิ่มนั้น จะต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละแห่ง และดูนร.ที่จะมาโรงเรียนได้จะต้องฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้น ส่วนคนที่ยังไม่ได้รับการฉีด ก็จะต้องเรียนแบบออนไลน์ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง