รีเซต

ภูเก็ตไม่มีผู้ป่วยโควิดเพิ่ม รวมป่วยสะสม 217 ราย หายกลับบ้านแล้ว 176 ราย อยู่รพ.อีก 38 ราย

ภูเก็ตไม่มีผู้ป่วยโควิดเพิ่ม รวมป่วยสะสม 217 ราย หายกลับบ้านแล้ว 176 ราย อยู่รพ.อีก 38 ราย
มติชน
1 พฤษภาคม 2563 ( 10:57 )
105
ภูเก็ตไม่มีผู้ป่วยโควิดเพิ่ม รวมป่วยสะสม 217 ราย หายกลับบ้านแล้ว 176 ราย อยู่รพ.อีก 38 ราย

ภูเก็ตไม่มีผู้ป่วยโควิดเพิ่ม รวมป่วยสะสม 217 ราย หายกลับบ้านแล้ว 176 ราย อยู่รพ.อีก 38 ราย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 30 เมษายน 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 217 ราย (ไม่พบรายใหม่) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน 176 ราย (ไม่มีกลับบ้านเพิ่ม) เสียชีวิต 2 ราย กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 38 ราย ในจำนวนนี้ อาการรุนแรง 1 ราย ที่เหลืออาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

นอกจากนี้จำนวนผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 4,712 ราย (รายใหม่ 235 ราย)โดยยังคงรักษาพยาบาล 104 ราย (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 38 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 66 ราย) กลับบ้านแล้ว 4,608 ราย

ส่วนจำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฎิบัติการทั้งหมด 8,747 ราย ( พบเชื้อ 217 ราย ) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 4,712 ราย (พบเชิ้อ 179 ราย) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย (พบเชิ้อ 38 ราย)

ทั้งนี้ ผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังทุกราย ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวน ควบคุม ป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

 

สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ทั้งหมดที่รายงานมาข้างต้นนั้น ยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาล ทั้งนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการป้องกันด้วยเข้าสู่ในช่วงถือศีลอดของผู้นับถือศาสนาอิสลามอยากจะเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตัวโดยเฉพาะการงดกิจกรรมรวมตัวทั้งในมัสยิดและสถานที่อื่น อยู่แต่ในที่พักอาศัยและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรับประทานอาหารละศีลอดควรทานในบ้านและห่างกันมากกว่า 1 เมตรและงดการพูดคุยกัน

สำหรับประชาชนทั่วไป จึงขอเน้นย้ำ เรื่องมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมถึงแม้จะไม่มีอาการป่วยก็ต้องแยกตัวเองออกจากบุคคลอื่น งดรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่ไม่จำเป็น ไม่เข้าไปที่ชุมชน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ไปสู่บุคคลที่เรารัก และถ้าหากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ปวดศีรษะหรือ ถ่ายเหลว ให้รีบไปพบแพทย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง