รีเซต

พ่อเมืองปทุมฯ สั่งปิดตลาด 2 แห่งในธัญบุรี 14 วัน

พ่อเมืองปทุมฯ สั่งปิดตลาด 2 แห่งในธัญบุรี 14 วัน
TNN ช่อง16
2 มกราคม 2564 ( 17:24 )
108
พ่อเมืองปทุมฯ สั่งปิดตลาด 2 แห่งในธัญบุรี 14 วัน

วันนี้( 2 ม.ค.64) นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ลงนามคำสั่งเรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

มีข้อความว่า ตามที่จ.ปทุมธานี ได้มีประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และคำสั่งปิดสถานที่เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติแล้วนั้น

โดยที่ปรากกฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นใหม่ในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทยรวมถึงในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ได้ขยายวงกว้างต่อเนื่อง โดยพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เป็นกลุ่มก้อน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 และมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 2 มกราคม 2564 จึงให้ปิดสถานที่ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 ดังต่อไปนี้

1.ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน ได้แต่

1.1 ตลาดสุชาติ รวมความถึงอาคารพาณิชย์โดยรอบ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี 

1.2 ตลาดพรพัฒน์ รวมความถึงอาคารพาณิชย์โดยรอบ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี

2. ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ตามข้อ 1 ออกจากที่พัก และให้กักตนเองเป็นเวลา 14 วัน ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง