รีเซต

จีนมุ่งปราบปรามการประพฤติมิชอบของ 'นักกฎหมาย'

จีนมุ่งปราบปรามการประพฤติมิชอบของ 'นักกฎหมาย'
Xinhua
13 กุมภาพันธ์ 2567 ( 12:27 )
9
จีนมุ่งปราบปรามการประพฤติมิชอบของ 'นักกฎหมาย'

(แฟ้มภาพซินหัว : คนเดินตลาดกลางคืนในเมืองโบราณคัชการ์ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 4 ก.พ. 2024)[/caption]ปักกิ่ง, 13 ก.พ. (ซินหัว) -- กระทรวงยุติธรรมของจีนแสดงความมุ่งมั่นบังคับใช้หลักจรรยาบรรณของวิชาชีพนักกฎหมายภายในประเทศเพื่อพยายามยับยั้งการประพฤติปฏิบัติตนอันผิดกฎหมาย เช่น การตั้งสมมติฐานที่มุ่งร้าย และส่งเสริมการกำกับควบคุมวินัยของตนเองในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายกระทรวงฯ เสนอกลไกอันเกี่ยวข้องกับศาล อัยการ องค์กรตุลาการ และเนติบัณฑิตยสภา เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการประสานงานและความร่วมมือด้านสำคัญอันมีผลประโยชน์ร่วมกันในการทำงานของนักกฎหมาย รวมถึงเน้นย้ำความสำคัญของการชี้แนะนักกฎหมายทำงานเพื่อประชาชนผ่านการบริการทางกฎหมายที่พัฒนาดีขึ้นทั้งนี้ กระทรวงฯ จะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสิทธิของนักกฎหมาย สร้างสภาพแวดล้อมอันเกื้อหนุนการทำงานของนักกฎหมาย รวมถึงรับประกันความเป็นธรรมและความยุติธรรมในสังคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง