ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล เสนอวิธีแจกเงิน 5000 ใหม่ ใครมีไม่ถึงแสน เอาไปเลย!

ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล เสนอวิธีแจกเงิน 5000 ใหม่ ใครมีไม่ถึงแสน เอาไปเลย!
ข่าวสด
12 เมษายน 2563 ( 10:18 )
134
ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล เสนอวิธีแจกเงิน 5000 ใหม่ ใครมีไม่ถึงแสน เอาไปเลย!

“เทพไท” ส.ส.ประชาธิปัตย์ ชงรัฐบาลเปลี่ยนวิธี แจก 5 พัน เยียวยาโควิด-19 ให้คนไทยทุกคน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เอาเกณฑ์คนมีเงินในบัญชีไม่เกิน 1 แสน

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ของรัฐบาล ว่า ถ้าดูตัวเลขจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 25 ล้านคน ทางกระทรวงการคลังต้องคัดกรอง และแยกแยะออกเป็นแต่ละประเภทตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ให้เหลือ เพียง 9 ล้านคน

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์

แม้ว่ากระทรวงการคลังได้กำหนดประเภทอาชีพผู้ได้รับการเยียวยาที่ชัดเจนแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีอีกหลายอาชีพที่ตกหล่น ไม่เข้าเงื่อนไข แต่ได้รับผลกระทบ จึงออกมาเรียกร้องตามที่เป็นข่าว เช่น กลุ่มคนขับสามล้อ กลุ่มดารานักแสดง กลุ่มศิลปินพื้นบ้าน กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มพระภิกษุสงฆ์ และกลุ่มอื่นๆอีกหลายกลุ่ม จึงทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ถึงความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้น

เหมือนกับรัฐบาลเลือกปฎิบัติต่อคนไทยในบางอาชีพ คนที่ถูกคัดกรองออกอีกจำนวน16ล้านคน ย่อมเกิดความไม่พอใจรัฐบาลอย่างแน่นอน จึงทำให้มีการออกมาเรียกร้องทวงถามความเป็นธรรมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด กระทรวงการคลังก็ไม่สามารถที่จะให้คำตอบ และอธิบายเหตุผลให้เป็นที่พอใจได้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและเลือกปฏิบัติกับกลุ่มอาชีพบางอาชีพ

จึงอยากเสนอแนวทางแก้ปัญหาให้กับรัฐบาล ในการเยียวยาผู้คนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยไม่เลือกสาขาอาชีพ แต่จะเน้นถึงผู้ได้รับความเดือดร้อน ที่ไม่มีอันจะกิน ไม่มีเงินเก็บ ไม่มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยขอเสนอให้รัฐบาลเยียวยาให้กับคนไทยทุกคน เดือนละ 5000 บาท เป็นเวลา3-6เดือน ซึ่งจะใช้วงเงินงบประมาณใกล้เคียงกัน โดยมีการกำหนดคุณสมบัติดังนี้

1.เป็นคนไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปซึ่งโตพอที่จะต้องรับผิดชอบตัวเองได้ และต้องหารายได้เลี้ยงชีพด้วยตัวเอง

2.เป็นคนไทยที่มีบัญชีเงินฝากในธนาคารต่างๆ รวมยอดเงินทุกบัญชีมีเงินไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีเงินเก็บไม่มากพอ ที่จะดำรงชีพอยู่ได้ในเวลา6เดือน

3.เป็นคนไทยที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารใดๆทั้งสิ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่ไม่มีเงินเก็บ สำหรับการเลี้ยงชีพ และไม่มีรายได้เหลือพอที่จะฝากเงินกับธนาคารได้

ถ้าหากว่ารัฐบาลใช้หลักเกณฑ์ 3 ข้อนี้ และใครมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขนี้ รัฐบาลก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้นั้นได้ทันที ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการคัดกรองคุณสมบัติกันให้เสียเวลาของราชการ เพราะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย และรวดเร็ว

โดยการตรวจสอบรายชื่อจากทะเบียนราษฎร์ และบัญชีเงินฝากกับธนาคารต่างๆภายในประเทศ ที่มีระบบออนไลน์หรือเครือข่ายเชื่อมต่อกัน จะไม่มีการถกเถียงหรือข้อสงสัยในเรื่องข้อมูล คุณสมบัติ ความเหลื่อมล้ำของผู้ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลอย่างแน่นอน

"จึงอยากจะเสนอให้รัฐบาลเปลี่ยนแปลงวิธีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ หรือผู้ได้รับความเดือดร้อน จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ของรัฐบาลเสียใหม่ และยังไม่สายเกินไป ที่จะทบทวนวิธีการเยี่ยวยาดังกล่าว ซึ่งส่วนตัวเห็นด้วยและสนับสนุนให้มีการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ทุกคนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในครั้งนี้อย่างเต็มที่" นายเทพไท กล่าว


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง