รีเซต

พรรคประชากรไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคที่ อ.เชียงแสน

พรรคประชากรไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคที่ อ.เชียงแสน
77ข่าวเด็ด
27 กันยายน 2563 ( 01:02 )
1.5K
พรรคประชากรไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคที่ อ.เชียงแสน

เชียงราย-พรรคประชากรไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค โดย ดร.คณิศร สมมะลวน ได้รับโหวตเป็นเอกฉันท์ให้เป็นหัวหน้าพรรค ประกาศเลือกตั้งครั้งหน้าจะต้องมี ส.ส.พรรคประชากรไทยเข้าไปนั่งในสภา

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 ก.ย. 63 สมาชิกพรรคประชากรไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งสำคัญเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค และแก้ไขระเบียบข้อบังคับภายในพรรค ณ เค.เอส.กู๊ดวิว รีสอร์ท อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มีสมาชิกพรรคมาร่วมประชุมประมาณ 350 คน

 

 

 

 

 

 

ในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งผลการเลือกตั้ง ดร.คณิศร สมมะลวน ที่รั้งตำแหน่งรักษาการหัวหน้าพรรคมาก่อนหน้าที่จะมีการประชุม ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค โดยมีคณะกรรมการคนอื่นประกอบด้วย นายอภิพัฒน์ พิทยานรเศรษฐี เป็นรองหัวหน้าพรรคคนที่ 1 น.ส.สุชล ชลาทิพย์ เป็นรองหัวหน้าพรรคคนที่ 2 นายมะกะตา มะ เป็นรองหัวหน้าพรรคคนที่ 3 นายกิตติพันธ์ นันทมาสุก เป็นเลขาธิการพรรค นายสัญญา พัฒนเมฆินทร์ และนางกุสุมา เด่นเจริญ เป็นรองเลขาธิการพรรค น.ส.จุฑาทิพย์ กิตติอุดมคุณ เป็นเหรัญญิกพรรค นางนันทวัน เขียวงามดี เป็นนายทะเบียนพรรค น.ส.โสภิตา หมายมั่น เป็นโฆษกพรรค นายกฤษ วีระโยธิน เป็นรองโฆษกพรรค นายณัฐสิทธิ์ เทียนแก้ว และนายปรีชา สง่าศิลป์ เป็นกรรมการพรรค

 

 

 

 

ดร.คณิศร สมมะลวน หัวหน้าพรรค ประกาศพร้อมนำสมาชิกพรรคเข้าไปนั่งในสภาในการเลือกตั้งสมัยหน้า และย้ำให้สาขาพรรคนำเสนอโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม หรือกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณางบประมาณจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมต่อไป

 

 

 

 

พรรคประชากรไทยจัดเป็นพรรคการเมืองขนาดเล็ก มีฐานเสียงสำคัญอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีบุคคลสำคัญอันเป็นเสมือนเอกลักษณ์ของพรรค คือ นายสมัคร สุนทรเวช หัวหน้าพรรค แต่หลังจากปี พ.ศ. 2540 แล้ว พรรคประชากรไทยมีบทบาทการเมืองในระดับประเทศลดลง อีกทั้งมีสมาชิกพรรคจำนวน 12 คน หันไปให้การสนับสนุนนายชวน หลีกภัย ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สมัยที่ 2 ซึ่งขัดต่อความเห็นของนายสมัคร ซึ่งเรียกกันว่า “กลุ่มงูเห่า” ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 นายสมัคร ได้ลงรับสมัครเลือกตั้ง และได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นับแต่วันที่นายสมัครอำลาการเมือง หลังวันพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญและล้มป่วยลง นายสุมิตร สุนทรเวช น้องชายยังยืนหยัดต่อพรรคประชากรไทย และส่งคนสมัครเลือกตั้งเสมอมา โดยมุ่งหวังให้คนรุ่นใหม่สานฝันให้ชื่อเสียงพรรคกลับมา

 

 

 

 

ต่อมานายสุมิตร สุนทรเวช ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชากรไทย เมื่อปี 2562 ทำให้พรรคต้องจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ โดยที่ประชุมได้มีมติเลือกให้ ดร.คณิศร สมมะลวน เป็นหัวหน้าพรรค สานภารกิจพรรคและนำสมาชิกพรรคเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง