ด่วน! การบินไทย เปิดเออร์ลี่รอบ 2 เริ่มสมัคร 19 ก.พ. มีให้เลือก 2 แพ็คเกจ-ลาออกมีผล 1 พ.ค. 64

ด่วน! การบินไทย เปิดเออร์ลี่รอบ 2 เริ่มสมัคร 19 ก.พ. มีให้เลือก 2 แพ็คเกจ-ลาออกมีผล 1 พ.ค. 64
ข่าวสด
16 กุมภาพันธ์ 2564 ( 13:59 )
20
ด่วน! การบินไทย เปิดเออร์ลี่รอบ 2 เริ่มสมัคร 19 ก.พ. มีให้เลือก 2 แพ็คเกจ-ลาออกมีผล 1 พ.ค. 64

การบินไทย เปิด 2 แพ็คเกจ เออร์ลี่ รอบ 2 ลาออกมีผล 1พ.ค. 64 เตรียม จ่ายชดเชยสูงสุด 400 วัน แถมเงินพิเศษ 4 เดือน ให้คนที่เคยสมัครใจลดเงินเดือน พร้อมตั๋วฟรีสูงสุด 20 ใบ

 

บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) แจ้ว่าหลังจากที่บริษัทฯประกาศโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร พ.ศ. 2563(เออร์ลี่) เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 63 ให้พนักงานที่เสียสละเข้าร่วมโครงการลาระยะยาว โดยรับเงินเดือน20% (LW20)มาแล้วนั้น

 

ในเดือนก.พ. 64 บริษัทจะมีประกาศโครงสร้างองค์กร สิทธิประโยชน์และสวัสดิการใหม่ ที่จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 พ.ค. 64 โดยเตรียมที่เปิดโครงการให้พนักงานสมัครเข้าโครงการร่วมใจจากองค์กร( Mutual Separation หรือ MSP) เป็น รอบที่ 2

 

โดยมีแพ็คเกจให้เลือก 2 รูปแบบ คือ1. Plan B (MSP B) ผู้ที่สามารถสมัครได้จะต้องเป็นพนักงานที่อยู่ในโครงการ ลาระยะยาวโดยยินยอมรับเงินเดือน20% หรือ LW20 เท่านั้น และ2. Plan C (MSP C) คือพนักงานที่สมัครใจลาออก หรือพนักงานที่ไม่ผ่านการคัดเลือกตามโครงสร้างใหม่

 

ทั้งนี้บริษัทแบ่งระยะเวลาให้สมัครเข้าร่วมโครงการลาออก โดยเป็น 4 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 วันที่ 19 ก.พ. - 2 มี.ค.64 ประกาศผล 5 มี.ค.64 ,ช่วงที่ 2 วันที่ 3 มี.ค. - 16 มี.ค. 64 ประกาศผล 19 มี.ค. 64,ช่วงที่ 3 วันที่ 17มี.ค.-1เม.ย.64 ประกาศผล 5เม.ย.64,ช่วงที่ 4 วันที่ 2 เม.ย.-19เม.ย.64 ประกาศผล 23เม.ย.64 โดยการลาออกทั้งหมดจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.64 เป็นต้นไป

 

โดยพนักงานที่เข้าร่วมทุกราย จะได้รับเงินตอบแทนในอัตราเทียบเท่ากับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน พนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่า 120 วัน จะไม่ได้รับเงินตอบแทน , อายุงานครบ 120 วัน แต่น้อยกว่า 1 ปี ได้รับตอบแทน 30 วัน ,ครบ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี ได้รับเงิน90วัน ,ครบ 3 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี ได้รับเงิน 180 วัน ,ครบ 6 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี ไดรับเงิน 240 วัน ,ครบ 10 ปี แต่น้อยกว่า 20 ปี ได้รับเงิน 300วัน และครบครบ 20 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 400 วัน ทั้งนี้จะแบ่งจ่ายเป็น 12 งวด สำหรับ Plan B จะเริ่มจ่ายงวดแรกเดือน มิ.ย.64 และ Plan C จะเริ่มจ่ายงวดแรก ก.ย.64

 

นอกจากนี้ บริษัทยังจะได้จ่ายเงินตอบแทนพิเศษด้วย โดยPlan Bซึ่งเป็นพนักงานเก่าในโครงการ LW20จะได้รับสิทธิพิเศษได้เงินตอบแทนพิเศษ ในอัตรา 4 เดือน เริ่มจ่ายงวดแรก มิ.ย.64 ส่วน Plan C จะได้รับเงินพิเศษเฉพาะพนักงานที่อายุครบ 50 ปีในอัตรา 1 เดือนและ พนักงานที่อายุน้อยกว่า 50 ปีบริบูรณ์ จะได้รับครึ่งเดือน เริ่มจ่ายงวดแรก ก.ย.64

 

รวมทั้งยังมีสิทธิที่จะได้รับเงินสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ไม่ได้ใช้ และกองทุนบำแหน็จ โดยPlan B จะได้รับเงินงวดแรกในเดือน มิ.ย. 64 และ Plan C จะได้รับงวดแรกในเดือน ก.ย.64 ส่วนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะจ่ายตามข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

รายงานข่าวแจ้งว่า พนักงานที่เข้าร่วมโครงการยังจะได้รับสิทธิประโยชน์บัตรโดยสาร ประเภท R2 หรือตั๋วที่ต้องรอสแตนบายจนกว่าจะมีที่นั่งว่าง รวมสูงสุด 20 ใบ (ไป-กลับ) สำหรับทั้งเส้นทางบินภายในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยจำกัดจำนวนบัตรโดยสารสำหรับเส้นทางบินต่างประเทศไม่เกิน 15 ใบ (ไป-กลับ) โดยจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสารเพื่อชดเชยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการโดยสาร และจ่ายภาษี ที่เกิดขึ้นจากการออกบัตรโดยสารด้วยตนเอง และบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก เรียกคืน หรือระงับการใช้บัตรโดยสารสำรองที่นั่งไม่ได้

 

อย่างไรก็ตาม พนักงานที่ได้ยื่นสมัครใจเพื่อเข้าร่วมโครงการ ครั้งนี้แล้ว ไม่มีสิทธิเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแบบแสดงความจำนงอีก ไม่ว่าในกรณีใด รวมทั้งพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกตามโครงการตกลงสละสิทธิในการฟ้องร้อง และจะไม่ดำเนินการตามกฎหมายใด ๆ ต่อบริษัท รวมถึงกรรมการบริษัท บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้แทนที่มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทอีกต่อไป

 

สำหรับพนักงานที่สนใจสามารถสมัครเข้าโครงการได้ Online ที่ e-Personnel Information [https://tsq.thaiairways.com/ThaiSquare/index.jsp] ได้ทุกวันตั้งแต่ 19 ก.พ. -19 เม.ย. ไม่มีวันหยุด หรือสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานใหญ่ - ลานหน้า HR Service Centerหรืออาคารศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย สุวรรณภูมิ (OPC) - HR Service Center เฉพาะในวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ตั้งแต่ 19 ก.พ.- 19เม.ย. 64

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง