ทูตพาณิชย์ฮ่องกง เผย สินค้านำเข้าไทยราคาพุ่ง 20% หลังพิษโควิด-19 หยุดเส้นทางบิน

ทูตพาณิชย์ฮ่องกง เผย สินค้านำเข้าไทยราคาพุ่ง 20% หลังพิษโควิด-19 หยุดเส้นทางบิน
มติชน
27 มีนาคม 2563 ( 16:56 )
83
ทูตพาณิชย์ฮ่องกง เผย สินค้านำเข้าไทยราคาพุ่ง 20% หลังพิษโควิด-19 หยุดเส้นทางบิน

ทูตพณ.ฮ่องกง เผยพิษโควิด-19 หยุดเส้นทางบิน สินค้านำเข้าจากไทยราคาพุ่ง 20%

นางชณันภัสร์ พิศาลอภิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่าการลดลงของเที่ยวบินขนส่งไทย-ฮ่องกง เพื่อสกัดการแพร่ไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการบินไทยที่จะหยุดการบินในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของราคาสินค้านำเข้า ซึ่งผู้บริโภคในฮ่องกงอาจจะต้องซื้อสินค้านำเข้าจากไทยในราคาที่สูงขึ้นอย่างน้อยประมาณร้อยละ 20 ภายในสัปดาห์หน้า

โดยข้อมูลในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 พบว่า 1.อาหารสด มีปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นจำนวนมาก อาทิ ไก่สด (75.54%) ผักสด (90.01%) ปลาสด(174.59%) ซึ่งจะประสบปัญหาการนำเข้าลดลงเนื่องจากการหยุดให้บริการการขนส่งทางอากาศในเวลาอันใกล้นี้ 2.ไข่ไก่สด อาจส่งผลกระทบ หากรัฐบาลไทยมีการขยายระยะเวลาของมาตรการห้ามส่งออกนอกราชอาณาจักรยืดเยื้อออกไป

นอกจากนี้ การลดลงของจำนวนเที่ยวบินขนส่ง ที่เกิดขึ้นนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการค้าปลีกอาหารไทย ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง เครื่องปรุงอาหาร อาหารสำเร็จรูปที่ปกติมีการนำเข้าสินค้าทุกวันเพื่อจำหน่าย รวมถึงร้านอาหารไทยในฮ่องกงที่ต้องนำเข้าสินค้าเพื่อประกอบอาหารรายวัน ซึ่งขณะนี้ร้านค้าปลีกสินค้าไทยเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนสินค้าเพื่อจำหน่าย และมีราคาสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการขนส่งทางเรือ ปัจจุบันยังไม่มีนโยบายหรือข้อจำกัดทางการค้าและสาธารณสุข ระหว่างไทย-ฮ่องกง โดยได้ประสานหน่วยงาน HKSAR Government, Food and Health Bureau แจ้งว่ายังคงไม่มีผลกระทบหรือกฎระเบียบใหม่บ่งบอกถึงสินค้าที่เข้ามาไปในฮ่องกง แต่อาจมีผลกระทบบางรายเกี่ยวกับความล่าช้าเนื่องจากนโยบาย Home Office ในขณะนี้ ส่วนสินค้าหลักอย่างข้าวไทย มีปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นมากในช่วง 2 เดือนแรกปีนี้ถึงร้อยละ 23.49

ข่าวที่เกี่ยวข้อง