รีเซต

MASTER จัดหนักลงทุน 5 ดีล เสริมฐานรายได้-กำไรเด่น

MASTER จัดหนักลงทุน 5 ดีล เสริมฐานรายได้-กำไรเด่น
ทันหุ้น
28 พฤศจิกายน 2566 ( 19:07 )
29
MASTER จัดหนักลงทุน 5 ดีล เสริมฐานรายได้-กำไรเด่น

#MASTER #ทันหุ้น - MASTER สบช่องลงทุนซื้อกิจการใหม่อีก 5 แห่ง ในธุรกิจให้บริการดูแลผู้สูงอายุ คลินิกเสริมความงาม ธุรกิจบริการ แย้มก่อนสิ้นปีนี้มีลุ้นประกาศดีลใหญ่อีก 1 ดีล มั่นใจทุกดีลหนุนเติบโตอย่างยั่งยืน เสริมโอกาสเพิ่มรายได้และกำไรแกร่ง

 

นพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER โรงพยาบาลด้านศัลยกรรมเสริมความงามภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช : Masterpiece Hospital” เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในกิจการซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง คลินิกเสริมความงาม และธุรกิจบริการ โดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวนทั้งสิ้น 5 บริษัท

 

** ลงทุน 5 ธุรกิจ

โดย 1. การเข้าลงทุนในบริษัท ทวิงเกิ้ล สตาร์ จำกัด (บจก. ทวิงเกิ้ล สตาร์) สัดส่วน 40% โดยเป็นบริษัทประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ผลิตสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 2. การเข้าลงทุนในบริษัท ทีวายพี เมดิคัล จำกัด (บจก. ทีวายพี) สัดส่วน 40% ซึ่งดำเนินธุรกิจ TYP Clinic เปิดให้บริการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

3. เข้าลงทุนในบริษัท ซีเอ็มเอ็นเอช 2012 จำกัด (บจก. ซีเอ็มเอ็นเอช) สัดส่วน 40% โดยเป็น “ศูนย์ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุเชียงใหม่เนิร์สซิ่งโฮมแคร์ หรือ Chiangmai Nursing Home Care” ซึ่งเปิดให้บริการอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่ 4.การเข้าลงทุนในบริษัท ด็อกเตอร์ ท๊อป แฮร์ ฮอสพิทอล จำกัด (บจก. ด็อกเตอร์ ท๊อป แฮร์)  จำนวน 40% เป็นคลินิก ภายใต้ชื่อ “The Skin Clinic” ซึ่งเป็นกิจการที่มีความชำนาญด้านปลูกผมไร้รอยแผล ศัลยกรรมความงาม เลเซอร์ต่างๆ และคลินิกเฉพาะทางด้านผิวหนังและความงาม และ 5. การเข้าลงทุนใน บริษัท บีอีคิว จำกัด (บจก. บีอีคิว) จำนวน 35% ซึ่งประกอบธุรกิจคลินิกปลูกผม ภายใต้ชื่อ “BEQ Clinic”ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

นพ.ระวีวัฒน์  กล่าวเสริมว่า การเข้าลงทุนครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับบริษัท และเป็นการดำเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษัทที่วางแผนลงทุนในกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ส่งผลทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และทำให้บริษัทสามารถขยายเครือข่ายในการให้บริการและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

 

** สู่ รพ.เฉพาะทาง

“พวกเรา MASTER ผสานจิ๊กซอว์ ตามแผนที่เคยประกาศไว้ ซึ่งทำให้กลุ่ม MASTER จากนี้พร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเฉพาะทาง โดยมุ่งการเติบโตทั้ง Organic และ Inorganic ด้วยการนำกลยุทธ์แบบ Merger and Partnership (M&P) มาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นแนวทางการขยายโอกาสทางธุรกิจของ MASTER ด้วยนโยบายลงทุนในหุ้นของแต่ละบริษัทไม่เกิน 40%” นพ.ระวีวัฒน์ กล่าว

 

นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แห่ง MASTER กล่าวว่า บริษัทประกาศแผนซื้อกิจการจำนวน 5 ดีล ถือว่ามากกว่าที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ที่คาดจะมีดีลใหม่อย่างน้อยอีก 3 ดีล ทำให้ปัจจุบัน MASTER มีดีลซื้อกิจการแล้วทั้งสิ้น 9 ดีล โดยเชื่อมั่นว่าทุกดีลที่เกิดขึ้นจะสนับสนุนให้ MASTER เติบโตอย่างยั่งยืน เนื่องจากจะส่งผลบวกต่อบริการของทั้งกลุ่ม ช่วยให้เกิด Economy of Scale ในเรื่องของเวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งการจับมือพันธมิตรทางธุรกิจในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสร้างโอกาสเพิ่มรายได้และกำไรสุทธิที่แข็งแกร่งและต่อเนื่องในอนาคต

 

สำหรับการเข้าลงทุนในกิจการทั้ง 5 บริษัทจะใช้เงินที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือการดำเนินงานของบริษัท โดยนอกเหนือจากการได้รับผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนและจากเงินปันผลจากผลประกอบการของแต่ละกิจการในอนาคตแล้ว การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ บจก. ทวิงเกิ้ล สตาร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการด้านผลิตสื่อโฆษณาจะช่วยส่งเสริมการเผยแพร่การบริการของบริษัทให้เข้าถึงผู้บริโภคได้เพิ่มมากขึ้น

 

** ขยายฐานลูกค้า

ทั้งนี้การเข้าร่วมลงทุนในกิจการเกี่ยวกับด้านสุขภาพและคลินิกเสริมความงามดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษัทที่จะลงทุนในธุรกิจที่สามารถส่งเสริมและเป็นประโยชน์กับบริษัท ธุรกิจหลักของบริษัท การร่วมลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าและรูปแบบการให้บริการเสริมความงามให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง