รีเซต

เช็กด่วน!! วันจดหน่วยค่าไฟ ก่อนรับลด 2 เดือน

เช็กด่วน!! วันจดหน่วยค่าไฟ ก่อนรับลด 2 เดือน
มติชน
15 มกราคม 2564 ( 18:10 )
70
เช็กด่วน!! วันจดหน่วยค่าไฟ ก่อนรับลด 2 เดือน

กรณีคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ตามมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป โดยให้สิทธิค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ทั้งค่าไฟฟรีและส่วนลดตลอดเดือน ก.พ.-มี.ค. นี้

 

ล่าสุด นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) กล่าวว่า กรณีค่าไฟ 2 เดือนที่ลดให้จะยึดบิลเดือนธ.ค. 2563 ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบจากใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือ MEA Smart Life Application ตามรอบการจดหน่วยดังนี้

 

▪️ หน่วยเดือนธันวาคม 2563 ใช้เป็นฐานในการอ้างอิง จดหน่วยในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2564

▪️ หน่วยเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จดหน่วยในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2564

▪️ หน่วยเดือนมีนาคม 2564 จดหน่วยในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 13 เมษายน 2564

 

ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิจะได้รับส่วนลดโดยอัตโนมัติในค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 2564 โดยสามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้าและสิทธิส่วนลดการใช้ไฟฟ้าในแต่ละรอบเดือนได้ที่ ใบแจ้งค่าไฟฟ้า, MEA Smart Life Application และ Line: MEA Connect

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง