สคร.12 สงขลา เข้มคัดกรองเข้ม "ชาวไทยมุสลิม" กลับจากอินโดนีเซีย

สคร.12 สงขลา เข้มคัดกรองเข้ม "ชาวไทยมุสลิม" กลับจากอินโดนีเซีย
มติชน
6 เมษายน 2563 ( 16:41 )
83
สคร.12 สงขลา เข้มคัดกรองเข้ม "ชาวไทยมุสลิม" กลับจากอินโดนีเซีย

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ.สงขลา ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เฝ้าระวัง คัดกรอง และดำเนินมาตรการเข้ม “ชาวไทยมุสลิม” กลับจากอินโดนีเซีย

กรมควบคุมโรค- วันที่ 6 เมษายน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีที่จะมีคณะชาวไทยมุสลิมจำนวนกว่า 100 คน ที่ตกค้างจากการเข้าร่วมกิจกรรมดาวะห์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย จะเดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ในเวลา 16.00 น. วันเดียวกัน ว่า กรมควบคุมโรค ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 จ.สงขลา) ร่วมกับสำนักงานสาธาณสุขจังหวัด (สสจ.) สงขลา โรงพยาบาล ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวัง คัดกรองตามมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้นทุกราย และขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า สำหรับนิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ที่ต้องสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Patient Under Investigation: PUI) ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ในท่าอากาศยาน คือ ผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.3 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรืออาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ร่วมกับมีประวัติเดินทางไปยังหรือมาจากต่างประเทศทุกเที่ยวบิน ทุกช่องทางระหว่างประเทศ หากพบผู้มีอาการเข้าเกณฑ์ผู้ป่วย PUI ดังกล่าว จะทำการประสานทีมแพทย์เพื่อเข้าประเมินอาการและส่งไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลในพื้นที่ทันที ส่วนกรณีไม่มีอาการเข้าเกณฑ์ผู้ป่วย PUI เจ้าหน้าที่จะพาผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าวเข้ามาสู่การกักกันในพื้นที่ที่รัฐจัดไว้ตามมาตรการของประเทศไทย ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง